Viestintä ja tapahtumat

Viestintä_ScanStockPhoto_image_1089956.jpg

Viestintä on keskeinen osa Keravan kaupungin toimintaa. Keravan kaupungin viestinnän tehtävänä on palvella kuntalaisia ja tukea Keravan kaupungin organisaatiota ja sidosryhmiä viestintään liittyvissä asioissa. Kaupungin brändiin ja julkisuuskuvaan vaikutetaan kaupunkistrategian mukaisilla teoilla ja viestinnällä. Hyvä toiminta vaatii hyvää viestintää. Keravan kaupungin viestinnästä vastaa kaupunginjohtaja yhdessä viestintäjohtajan kanssa. 

Kaupungin viestintäkanavia ovat muun muassa:

Keravan kaupungin viestintä

Thomas Sund
viestintäjohtaja
puh. 040 318 2939 
thomas.sund@kerava.fi

Annika Ryynänen

viestintäsuunnittelija, vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimiala, kasvatuksen ja opetuksen toimiala

puh. 040 318 2832

annika.ryynanen@kerava.fi


Eija Rissanen

viestintäsuunnittelija, kaupunkitekniikan toimiala ja kaupunkikehityksen toimiala

puh. 040 318 4125

eija.rissanen@kerava.fi 


Ruusa Myllyaho
viestintäsuunnittelija, sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala
puh. 040 318 2312
ruusa.myllyaho@kerava.fi


Joni Salomaa

graafinen suunnittelija

puh. 040 318 4354

joni.salomaa@kerava.fi


Tapahtumat:

Mari Kronström

tapahtumatuottaja

puh. 040 318 2009

mari.kronstrom@kerava.fi

Iida Salonen (Salla Laihon sijainen)

tapahtumatuottaja
puh. 040 318 2895

iida.salonen@kerava.fi

 

Salla Laiho (opintovapaalla)
tapahtumatuottaja, kirjasto ja kulttuuri
puh. 040 318 2002
salla.laiho@kerava.fi


Päivitetty 28.06.2021 klo 12:34