Viestintäpalvelut

Viestintä_ScanStockPhoto_image_1089956.jpg


 

Keravan kaupungin viestinnän tehtävänä on palvella kuntalaisia sekä tukea Keravan kaupungin organisaatiota ja sidosryhmiä viestintään liittyvissä asioissa. Kaupungin julkisuuskuvaan vaikutetaan teoilla ja viestinnällä. Hyvä toiminta vaatii tuekseen aina hyvää viestintää. Keravan kaupungin viestinnästä vastaa kaupunginjohtaja apunaan viestintäpäällikkö.


Keravan kaupungin viestintäryhmä

Keskushallinnon toimiala
Elinvoimajohtaja, ryhmän puheenjohtaja Mira Keitaanranta, p. 040 318 2131, mira.keitaanranta@kerava.fi


Kasvatuksen ja opetuksen toimiala:
suunnittelija Suvi Koskela, 040 318 2832, suvi.koskela@kerava.fi


Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala:
johtava hallinnon erityisasiantuntija Jarno Moisala, p. 040 318 2559, jarno.moisala@kerava.fi

 
Vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimiala:
suunnittelija-koordinaattori Leena Helminen, p. 040 318 2471, leena.helminen@kerava.fi

Kaupunkitekniikan toimiala:
Sari Kettunen, p. 040 318 2535, sari.j.kettunen@kerava.fi


 

Päivitetty 18.04.2018 klo 10:11