Kaupungin organisaatio

​​​​​​​​Keravan kaupunki on kuntakonserni, joka muodostuu viidestä toimialasta, liikelaitoksesta, erilaisista kaupungin määräämisvallassa olevista yhtiöistä sekä osuuksista kuntayhtymissä.


Keravan kaupungin luottamustoimielimiä ovat:

Kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, kaupunkikehitysjaosto, elinkeino- ja työllisyysjaosto, kasvatus- ja opetuslautakunta, vapaa-aika ja hyvinvointilautakunta, liikuntajaosto, nuorisojaosto, kulttuurijaosto, sosiaali- ja terveyslautakunta, tekninen lautakunta ja lupajaosto.

Toimielinten jäsenlistoihin pääset tästä.

 

Kaupungin viranhaltijaorganisaatiota johtaa kaupunginjohtaja. Kaupunginjohtajan esikuntaan kuuluu kaupunkikehityspalvelut. Kaupungin organisaatioon kuuluu viisi  toimialaa: keskushallinnon toimiala, kasvatuksen ja opetuksen toimiala, vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimiala, sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala ja kaupunkitekniikan toimiala. 

 

Kaupungin johtoryhmä

Puheenjohtaja 

Kirsi Rontu, kaupunginjohtaja
kirsi.rontu@kerava.fi, p. 040 318 2888


​Jäsenet

Tapio Helenius, vs. toimialajohtaja, Kaupunkitekniikan toimiala
tapio.helenius@ker​ava.fi, p. 040 318 2461

Tiina Larsson, toimialajohtaja, Kasvatuksen ja opetuksen toimiala
tiina.larsson@kerava.fi, p. 040 318 2160

Erja Wiili-Peltola, toimialajohtaja, Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala
erja.wiili-peltola@kerava.fi​, p. 040 318 2170

Pertti Rantanen, toimialajohtaja, Vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimiala
pertti.rantanen@kerava.fi, p. 040 318 2055

Teppo Verronen, kaupunginkamreeri
teppo.verronen@kerava.fi
p. 040 318 2322

Mira Keitaanranta, elinvoimajohtaja
mira.keitaanranta@kerava.fi, p. 040 318 2131​​

Anne Mäkinen, kaupunginsihteeri
anne.t.makinen@kerava.fi, p. 040 318 2314

 

Kaupungin laajennettuun johtoryhmään kuuluvat myös:

Risto Carlson, tietohallintopäällikkö
risto.carlson@kerava.fi, p. 040 318 2712

Inari Virkkala, kaupunkikehitysjohtaja
inari.virkkala@kerava.fi , p. 040 318 2892

Iiris Laukkanen, kaupunginlakimies
iiris.laukkanen@kerava.fi, p. 040 318 2822

Susan Mykrä, viestintäpäällikkö
susan.mykra@kerava.fi, p. 040 318 2340 

Päivitetty 05.02.2018 klo 09:47