Kaupungin organisaatio

​​​​​​​​Keravan kaupunki on kuntakonserni, joka muodostuu viidestä toimialasta, liikelaitoksesta, erilaisista kaupungin määräämisvallassa olevista yhtiöistä sekä osuuksista kuntayhtymissä.

Keravan kaupungin luottamustoimielinorganisaatio

Kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, kaupunkikehitysjaosto, elinkeino- ja työllisyysjaosto, kasvatus- ja opetuslautakunta, vapaa-aika ja hyvinvointilautakunta, liikuntajaosto, nuorisojaosto, kulttuurijaosto, sosiaali- ja terveyslautakunta, tekninen lautakunta ja lupajaosto.

Toimielinten jäsenlistoihin pääset tästä.

Keravan kaupungin viranhaltijaorganisaatio

Kaupungin viranhaltijaorganisaatiota johtaa kaupunginjohtaja.

Kaupunginjohtajan esikunnan toimialaan kuuluvat hallintopalvelut, konserni- ja elinvoimapalvelut, HR-palvelut, viestintä- ja tapahtumapalvelut sekä kaupunkikehityspalvelui.

Kaupungin organisaatioon kuuluvat lisäksi neljä muuta  toimialaa: kasvatuksen ja opetuksen toimiala, vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimiala, sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala ja kaupunkitekniikan toimiala.  

Kaupungin johtoryhmä

Puheenjohtaja 

Kirsi Rontu, kaupunginjohtaja
kirsi.rontu@kerava.fi, p. 09 29491

​Jäsenet

Tiina Larsson, toimialajohtaja, kasvatuksen ja opetuksen toimiala
tiina.larsson@kerava.fi, p. 040 318 2160

Olli Huuskonen, toimialajohtaja, sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala
olli.huuskonen@ker​ava.fi, p. 040 318 2421

Anu Laitila, toimialajohtaja, vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimiala
anu.laitila@kerava.fi, p. 040 318 2055

Erkki Vähätörmä, vs. toimialajohtaja tekniikan toimiala
erkki.vahatorma@kerava.fi, p. 040 318 2350

Teppo Verronen, kaupunginkamreeri
Thomas Sund, viestintäjohtaja
thomas.sund@kerava.fi, p. 040 318 2939

Riikka Kortelainen
, kaupunginsihteeri

riikka.kortelainen@kerava.fi, p. 040 318 2559

Laura Ahokas, henkilöstöjohtaja
laura.ahokas@kerava.fi, p. 040 318 2131

Pia Sjöroos, kaupunkisuunnittelujohtaja
pia.sjoroos@kerava.fi, p. 040 318 2323

Tapio Helenius, kehitysjohtaja
tapio.helenius@ker​ava.fi, p. 040 318 2461

Päivitetty 26.08.2022 klo 12:35