Viheralueiden hoito ja kunnossapito

​Kaupunki hoitaa ja kunnossapitää rakennettuja puistoja, leikkipaikkoja, katujen viheralueita, julkisten rakennusten pihoja, lähimetsiä ja niittyjä.


Hoito- ja kunnossapitotöitä tehdään viheralueille valtakunnallisesti määritellyn puistojen hoitoluokituksen mukaisesti. Viheralueiden hoitoluokkaan vaikuttaa kasvien ja materiaalien valinnan ja laadun lisäksi viheralueen sijainti, rakentamisen aste ja käyttötarkoitus. Luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi rakennettujen ja korkean hoitoluokituksen puistojen lisäksi on tärkeää säilyttää myös luonnonmukaisempia alueita, kuten metsiä ja niittyjä. Viherverkostot ja monimuotoinen kaupunkiympäristö takaavat liikkumismahdollisuuden ja erilaisia elinympäristöjä monenlaisille eläimille ja eliöille.


Puistojen ja viheralueiden hoitotoimenpiteet vaihtelevat vuodenajan mukaan. Läpi vuoden jatkuvia töitä ovat puiden ja pensaiden leikkaukset, roskahuolto sekä kalusteiden ja varusteiden korjaustyöt.


Keväällä siistitään ja korjataan viheralueita talven jäljiltä

Keväällä korjataan pensaiden, puiden ja nurmialueiden talvivaurioita ja kerätään talven aikana maastoon jääneitä roskia. Viheralueille kulkeutuneita hiekoitushiekkoja poistetaan yhteistyössä urakoitsijoiden ja kaupungin oman katujen kunnossapidon kanssa. Alkukeväällä, heti yöpakkasten väistyttyä, istutetaan kaupunkilaisten iloksi ensimmäiset kausikasvit. Keväällä tarkastetaan, huolletaan ja tarvittaessa korjataan myös puistoissa olevat vesielementit, kuten Keskuspuiston ja Iso-Hollon allas, sekä tietysti täytetään elementit vedellä.


Kevään kääntyessä kesäksi alkaa viheralueiden kunnossapidon kiireisin aika

Viheralueiden kunnossapidon kesätöihin kuuluvat muun muassa roskahuolto, nurmen leikkaus ja niitot, pensas- ja perenna-alueiden kitkeminen, kivipintojen rikkakasvien torjuta, kesäkukkien hoito, pensaiden leikkaus, täydennysistutusten tekeminen sekä leikkivälineiden huolto- ja korjaustyöt. Lisäksi huolehditaan uusien istutusten ja kesäkukkien kastelusta, lannoituksesta ja muusta hoidosta. Kesällä myös kunnostetaan penkkejä ja muita viheralueilla olevia rakenteita.

 

Syksyllä tehdään syyssiivouksia

Syksyllä siivotaan pudonneita lehtiä liikenneviheralueilta, kiinteistöpihoilta, ulkoliikuntapaikoilta sekä leikkipaikoilta. Kaikkia lehtiä ei kerätä pois KESY-kestävä ympäristörakentaminen toimintamallin mukaisesti: kovilta pinnoilta ja turva-alustoilta lehdet siivotaan, mutta puistoihin ja luonnonmukaisille alueille lehtiä jätetään mahdollisuuksien mukaan. Syyssiivousta tehdään yhteistyössä urakoitsijoiden ja kaupungin oman katujen kunnossapidon kanssa. Syys-lokakuussa istutetaan kukkasipuleita seuraavaa kevättä varten sekä vaihdetaan kesäkukkien tilalle syyskukat.


Talvella tehdään lumitöitä sekä jäädytetään ja huolletaan luistelukenttiä ja latuja

Luistelukenttiä aloitetaan jäädyttämään heti, kun keliolosuhteet sallivat. Jäädytykseen tarvitaan noin 5°C pakkasta ympäri vuorokauden. Pohjamaan tulee myös olla jäätynyt ennen jäädytyksen aloittamista.

Hiihto-olosuhteiden luonti aloitetaan tekolumiladun lumen tykityksellä ja levityksellä yhteistyössä Keravan urheilijoiden ja katujen kunnossapidon kanssa. Latujen valmistumisajankohta riippuu keliolosuhteista: tykitykseen tarvitaan vähintään 5°C pakkasta ja luonnonlumiladuille tarpeeksi lunta latukoneella ajoon – kevyttä kasaan painuvaa pakkaslunta tarvitaan jopa 20 cm ennen kuin latukoneella voidaan tehdä latua.

 

Puistojen ja viheralueiden puut

Kaupungin mailla, puistoissa ja katualueilla puiden kuntoa seurataan säännöllisesti ja puiden kaatamisesta vastaa kaupungin viherpalvelut. Mikäli näet puun, jota epäilet huonokuntoiseksi, ilmoita asiasta sähköpostitse osoitteeseen kuntateknisetpalvelut@kerava.fi. Viestin mukaan liitetty kuva nopeuttaa ja helpottaa asian käsittelyä. Kiireellisissä tapauksissa ja virka-ajan ulkopuolella ilmoita asiasta kaupunkitekniikan vikapäivystykseen, puh. 040 318 4140.

 

Tontilla tapahtuvaa puun kaatamista varten voi tarvita luvan. Tarvittaessa luvan myöntää rakennusvalvonta joko puunkaatolupana tai maisematyölupana. Tutustu rakennusvalvonnan ohjeeseen puiden kaatamisesta. Ohjeessa kerrotaan tarkemmin, missä tilanteissa puun kaatamiseen tarvitaan lupa ja miten lupa haetaan. Vaaratilanteiden välttämiseksi puun kaatoa varten suositellaan ammattilaisen käyttöä.

Päivitetty 09.06.2020 klo 08:43