Vesimittarin huolto ja vaihto

Mittarit vaihdetaan voimassa olevan huolto-ohjelman mukaisesti joko sovitun käyttöajan jälkeen tai mittarin läpi virranneen vesimäärään perusteella. Vaihdolla varmistetaan mittauksen oikeellisuus.


Mittarin vaihto voi olla tarpeen jo aiemmin, jos on syytä epäillä mittarin virheettömyyttä. Asiakkaan tilaamasta mittarin vaihdosta veloitetaan maksu, jos mittarivirhe todetaan sallittua pienemmäksi. Vesimittarit kuuluvat vakauslain-säädännön piiriin ja mittarien virhe saa olla +/- 5 %.


Ehkäise vesimittarin jäätyminen pakkasella

Huolehdithan kiinteistön omistajana ettei vesimittarisi pääse jäätymään. Huomionarvoista on, että jäätymiseen ei tarvita talvisia paukkupakkasia ja jäätyneen mittarin sulatus voi kestää useita päiviä. Vesimittarin jäätymisestä aiheutuneet kustannukset lankeavat kiinteistön maksettavaksi.  


Tuuletusaukkojen läheisyydet ovat riskipaikkoja helposti pakkasella jäätyvälle vesimittarille. Ylimääräiset hankaluudet ja kustannukset vältät helposti ennakoimalla. Yksinkertaisinta on tarkastaa, että:

  • pakkanen ei pääse sisään vesimittaritilan tuuletusaukoista tai ovista
  • vesimittaritilan lämmitys (patteri tai kaapeli) on kytketty päälle


Huoltoväli


Vesimittareiden huoltoväli on mitoitettu mittarin koon mukaan. Omakotitalon (20 mm) mittari vaihdetaan 8-10 vuoden välein. Suurkuluttajien (vuosi-kulutus vähintään 1000 m3) mittareiden vaihtoväli on 5-6 vuotta. 


Kun vesimittarin vaihtoaika lähenee, jakaa mittariasentaja kiinteistöön lapun, jossa pyydetään ottamaan yhteyttä Keravan Vesihuoltoon ja sopimaan vaihtoajankohta.


Vesimittarin vaihtokustannukset

Vesimittarin huoltovaihto sisältyy talousveden perusmaksuun. Sen sijaan vesimittarin molemmin puolin olevat sulkuventtiilit kuuluvat kiinteistön omaan huoltovastuuseen. Mikäli kyseiset osat joudutaan mittarinvaihdon yhteydessä uusimaan, veloitetaan uusimiskustannukset kiinteistön omistajalta. 


Jäätyneen tai muutoin asiakkaan toimesta vaurioituneen vesimittarin vaihdon maksaa aina kiinteistön omistaja.

Vaihdon jälkeen huomioitavaa

Vesimittarin vaihdon jälkeen tulee kiinteistön omistajan noin kolmen viikon ajan seurata erityisen tarkasti vesimittarin toimintaa ja liittimien tiiviyttä.


Mahdollisesta veden tihkumisesta tulee välittömästi ilmoittaa Keravan Vesihuollon mittariasentajalle puh. 040 318 4154 tai asiakaspalveluun puh. 040 318 2275.


Vesimittarin vaihdon jälkeen saattaa vesimittarin lasin ja laskurin välissä näkyä ilmakupla tai vettä. Näin kuulukin olla, sillä vesimittarit ovat märkälaskijamittareita, joiden koneiston kuuluu olla vedessä. Vesi ja ilma eivät ole haitallisia, eivätkä edellytä minkäänlaisia toimenpiteitä. Ilma poistuu aikanaan.


Vesimittarin vaihdon jälkeinen vesilaskutus alkaa lukemasta 1 m3.

Vesimittarin numero

Vesimittarin lukema voidaan ilmoittaa netissä. Lukemanantosivulle kirjautumiseen tarvitaan vesimittarin numero. Kun vesimittari vaihdetaan, numero muuttuu, eikä kirjautuminen enää onnistu vanhalla vesimittarin numerolla.


Uusi numero löytyy vesimittarin kullanvärisestä kiristysrenkaasta tai itse mittaritaulusta. Vesimittarin numeron saa myös soittamalla vesilaskutukseen puh. 040 318 2380 tai asiakaspalveluun puh. 040 318 2275. Mittarinumero on nähtävissä myös seuraavasta vesilaskusta.

Päivitetty 18.10.2022 klo 13:20