Liittymis- ja liitosmaksut

​Kaikki putkistojen asennukseen liittyvät kaivu-, täyttö- sekä päällystetyöt suorittaa kiinteistön omistaja omalla kustannuksellaan.


Liittymismaksu sekä tonttijohtoliitokset (vesi, jätevesi ja hulevesi) veloitetaan voimassaoleva hinnaston mukaisesti. Liittymismaksu veloitetaan kun rakennuslupa on lainvoimainen. Tonttijohtoliitokset veloitetaan kun työt on tehty.


Kvv-katselmusten määrät ja hinnat on esitelty hinnastossa kohdassa "Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden viranomaisvalvonnasta (kvv) suoritettavat maksut". Kvv-tarkastusten maksuperusteena on kokonaiskerrosala. Kokonaiskerrosalaan lasketaan kaikki tontin alueella olevat Keravan rakennusvalvonnassa rakennuksiksi luokitellut rakennukset riippumatta siitä, onko niissä vesipistettä tai minkä tyyppisiä rakennukset muuten ovat. Ennen tarkastuksen tilaamista voit tutustua liittyjän esimerkkilaskelmaan.

Päivitetty 05.10.2022 klo 12:25