Vesi- ja viemärikatselmukset

Kvv-katselmusta varten varataan aika ja katselmusaika tulee tilata riittävän ajoissa Keravan vesihuollon asiakaspalvelusta, ks. yhteystiedot. Hyväksytyn kvv-työnjohtajan on oltava paikalla jokaisessa suoritettavassa katselmuksessa, ellei kvv-tarkastajan kanssa ole erikseen muuta sovittu. Kvv-työnjohtajalla on oltava myös leimatut kvv-suunnitelmat mukanaan kaikissa kvv-katselmuksissa.


Kiinteistön  vesi- ja viemäritarkastuksia tehdään virka-aikana. Katselmuskäytännöt koskevat niin uudisrakennusta, kiinteistön laajennus- ja muutostöitä kuin myös saneerauksia.


Jokaisesta katselmuksesta tehdään katselmustodistus, johon merkitään myös annetut huomautukset. Alkuperäinen katselmustodistus ja yksi kopio annetaan kentällä kvv-työnjohtajalle. Yksi kappale jää Keravan vesihuollon arkistoon.

Ulkopuoliset viemärit ja pohjaviemärit

Rakennuksen ulkopuolisten viemäreiden ja rakennuksen sisäpuolisten maanvaraisten pohjaviemäreiden asennukset tulee katselmoida ennen viemäreiden peittämistä.

Painekoe

Rakennustöiden edistyessä suoritetaan vesijohtojen painekoe, joka pientaloissa voidaan tehdä myös käyttöönoton yhteydessä.

Käyttöönotto- eli muuttokatselmus

Ennen loppukatselmusta tehdään useimmissa kohteissa käyttöönotto- eli muuttokatselmus. Katselmus voidaan pitää silloin, kun rakennuksessa on asennettuna toimintakuntoinen suihku, WC-istuin ja keittiön vesipiste (allas, sekoitin, viemäröinti ja kaapiston alapuolinen vesieristys). Ulkopuolisista viemäreistä tulee olla toimintakunnossa jätevesiviemäröinti ja perusvesien poisjohtaminen. Lisäksi kaikkien katselmuksissa ja suunnitelmiin annettujen huomautusten tulee olla korjattu.


Mikäli rakennustöiden aikana on poikettu alkuperäisistä leimatuista kvv-suunnitelmista, tulee suunnitelmat päivittää vastaamaan toteutusta ja toimittaa Keravan Vesihuoltoon ennen muuttokatselmuksen tilaamista.

Keravan vesihuollon käyttöönotto- eli muuttokatselmus tulee olla hyväksytysti suoritettuna, ennen Keravan kaupungin rakennusvalvonnan muuttotarkastusta.

Loppukatselmus

Loppukatselmus on vuorossa, kun kaikki työt on kvv-suunnitelmien mukaisesti tehty sekä piha-alue on kaivojen kohdalta lopullisessa pinnoituksessa ja tasossa. Lisäksi kaikkien aikaisemmissa tarkastuksissa ja lupakuvien käsittelyssä annettujen vaatimusten tulee olla toteutettu.


Kaikkien viemärikaivojen kansien (poisluettuna salaojakaivot) on lopputarkastuksessa oltava auki.


Keravan vesihuollon loppukatselmus tulee olla hyväksytysti suoritettuna, ennen Keravan kaupungin rakennusvalvonnan lopputarkastusta. Lopputarkastukset on suoritettava 5 vuoden sisällä rakennusluvan myöntöpäätöksestä.

Päivitetty 22.04.2021 klo 12:44