Rakentajalle

​Näiltä rakentamista koskevilta sivuilta selviää koko rakentamisprosessi kiinteistön vesi- ja viemäriasioiden (kvv) näkökulmasta. Kvv-suunnitelmat ja -katselmukset koskevat uudisrakentamisen lisäksi myös kiinteistön laajennus- ja muutostöitä sekä saneerauksia.


Jos osoitteesi muuttuu rakennusprojektin aikana, muistathan ilmoittaa uuden osoitteen suoraan vesihuoltoon.

1.1.2016 Keravan vesihuolto siirtyi kvv-suunnitelmien (kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmien) suhteen sähköiseen arkistointiin. Kaikki luvanvaraiset kvv-suunnitelmat tulee toimittaa sähköisessä muodossa pdf-tiedostoina Lupapiste.fi -palveluun.


Kiinteistön vesi- ja viemäritarkastuksia koskevat tilaukset tehdään vesihuollon asiakaspalvelun kautta, puh. 040 318 2275. Työtehtäviä suorittaessaan vesihuollon henkilöstöllä on aina mukana kuvallinen henkilökortti, jossa on työntekijän nimi sekä veronumero. Jos epäilet ettei henkilö ole töissä Keravan vesihuollosta, ota yhteyttä vesihuollon asiakaspalveluun.


Päivitetty 27.07.2020 klo 10:52