Rakentajalle

​Näiltä rakentamista koskevilta sivuilta selviää koko rakentamisprosessi kiinteistön vesi- ja viemäriasioiden (kvv) näkökulmasta. Kvv-suunnitelmat ja -katselmukset koskevat uudisrakentamisen lisäksi myös kiinteistön laajennus- ja muutostöitä sekä saneerauksia.


Jos osoitteesi muuttuu rakennusprojektin aikana, muistathan ilmoittaa uuden osoitteen suoraan vesihuoltoon.

1.1.2016 Keravan vesihuolto siirtyi kvv-suunnitelmien (kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmien) suhteen sähköiseen arkistointiin. Kaikki luvanvaraiset kvv-suunnitelmat tulee toimittaa sähköisessä muodossa pdf-tiedostoina Lupapiste.fi -palveluun.


Kiinteistön vesi- ja viemäritarkastuksia koskevat tilaukset tehdään vesihuollon asiakaspalvelun kautta, puh. 040 318 2275.


Päivitetty 15.01.2020 klo 10:50