Veden laatu

Keravan veden laatu täyttää kaikilta osin Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaiset laatuvaatimukset. Keravalaisten juomavesi on laadukasta tekopohjavettä, jonka käsittelyssä ei käytetä ylimääräisiä kemikaaleja. Veteen ei tarvitse lisätä edes klooria. Ainoastaan veden pH:ta nostetaan hieman kotimaasta louhitulla luonnon kalkkikivellä, jonka läpi vesi suodatetaan. Tällä menetelmällä voidaan ehkäistä vesijohtojen korroosiota.


Keski-Uudenmaan Veden toimittamasta vedestä luonnollisen pohjaveden osuus on noin 30 % ja tekopohjaveden osuus noin 70 %. Tekopohjavettä saadaan imeyttämällä erittäin hyvälaatuista Päijänteen vettä maaperään.


Veden laatua tutkitaan talousveden valvontatutkimusohjelman mukaisesti, joka on tehty yhteistyössä terveysviranomaisten kanssa. Vesinäytteet Keravalta otetaan Keravan vesilaitoksen omana työnä. Tutustu verkostovesinäytteiden tuloksiin.


Veden pH

Keravalla vesijohtoveden happamuus on noin 7,7 eli vesi on lievästi emäksistä. Pohjavesien pH on Suomessa 6-8. Keravan vesijohtoveden pH-arvoa säädetään kalkkikiven avulla välille 7,0–8,8, jotta putkistomateriaalit eivät syöpyisi. Talousveden pH:n laatuvaatimus on 6,5–9,5.

Veden pH
Sanallinen kuvaus

< 7
7
> 7

​Hapan
Neutraali
Emäksinen

Veden fluoripitoisuus

Fluori eli oikealta nimeltään fluoridi on ihmiselle välttämätön hivenaine. Matala fluoripitoisuus on yhteydessä karieksen syntyyn. Toisaalta taas liiallinen fluorin saanti aiheuttaa kiillevaurioita hampaille sekä luiden haurastumista. Keravan vesijohtoveden fluoridimäärä on erittäin pieni, vain 0,3 mg/l. Suomessa vesijohtoveden fluoridipitoisuuden tulee olla alle 1,5 mg/l.

Päivitetty 23.07.2021 klo 17:44