Työllistämisen kuntalisä

Työllistämisen kuntalisää voidaan myöntää yritykselle, yhdistykselle ja säätiölle, joka palkkaa keravalaisen vähintään 6 kuukautta työttömänä olleen työttömän työnhakijan. Työttömyysaikaa ei vaadita, jos palkattava henkilö on vasta ammattiin valmistunut alle 29-vuotias keravalainen nuori.

Tuen saamisen edellytyksenä on, että työsuhteen kesto on vähintään 6 kk ja työaika vähintään 60% alalla noudatettavasta täydestä työajasta. Tuen suuruus on 500 euroa kuukaudessa ja sitä voidaan myöntää harkinnan perusteella 6 – 12 kuukauden ajaksi. Kuntalisää voidaan käyttää vain työntekijän palkkakulujen ja lakisääteisten työnantajakulujen kattamiseen.

Työllistämisen kuntalisän hakemuslomake.docx
Työllistämisen kuntalisän tilityslomake.docx
Työnhakijan vakuutus työttömyydestä.docx


Lisätietoja: 

erityisasiantuntija Marjo Sormunen 
p. 040 318 3254 
marjo.sormunen@kerava.fi


Päivitetty 12.05.2021 klo 12:00