Asiakkuudenhallinta

CRM-asiakasrekisteri

"EU:n uusi tietosuoja-asetus eli GDPR muuttaa 25.5.2018 tavan, jolla henkilötietoja käsitellään. Asetuksen tavoitteena on varmistaa henkilötietojen käsittelyä koskevien sääntöjen yhtenäinen soveltaminen kaikkialla EU:ssa. Lähtökohtaisesti asetus parantaa tietosuojaa ja lisää henkilötietorekisteriin kuuluvien oikeuksia".

Keravan elinkeinopalveluilla on tällä hetkellä käytössään asiakasrekisteri Excel taulukkona, johon on kerätty Keravalla toimivien yritysten yhteystietoja. Tämä ei ole ollut toimiva järjestelmä ja sen pitäminen ajan tasalla on ollut haasteellista ja työlästä.

Olemme nyt kehittäneet asiakkuustietojärjestelmäämme niin, että olemme ottaneet käyttöön uuden Microsoft Office 365 -ympäristössä toimivan Dynamics CRM- asiakasrekisterijärjestelmän asiakassuhteiden hallintaa ja markkinointia varten.

CRM-rekisterin tarkoituksena on ylläpitää kaupungissa toimivien yritysten ja yhteisöjen yhteystietoja ja hyödyntää niitä elinkeinojen kehittämiseen liittyvissä asioissa. Tietoja käytetään ainoastaan Keravan kaupungin elinkeinopalveluiden viestintään, markkinointiin, yritysten kontaktointiin ja raportointiin. Tietoja ei luovuteta missään vaiheessa Keravan kaupungin ulkopuolelle. 

Rekisteriseloste.pdf

CRM.jpg 


Päivitetty 11.04.2018 klo 08:15