Debriefing

Keravan debriefing /kriisiapu -järjestelyt

Jos sinua tai perhettäsi on kohdannut jokin kriisitilanne, onnettomuus, tapaturma, vaikea vammautuminen, äkillinen kuolema, läheisen itsemurha tai olet joutunut henkeä tai terveyttä uhkaavaan "läheltä piti" -tilanteeseen yms., Sinulla ja perheelläsi on mahdollisuus debriefing - istuntoon.

Debriefingin-pitäjään saat yhteyden mm. terveyskeskuksen päivystyksen, sosiaalipäivystyksen, poliisin ja hätäkeskuksen kautta.

Debriefingin eli psykososiaalisen jälkipuinnin tarkoituksena on tukea psyykkistä toipumista traumaattisesta kokemuksesta. Jälkipuinti tapahtuu ryhmäkokoontumisina, joissa käsitellään pelastuneiden, omaisten ja kriittisissä tilanteissa olleiden henkilöiden kokemuksia ja reaktioita sekä ohjataan mahdollisiin jatkohoitoihin.​

Päivitetty 03.12.2013 klo 11:09