Tutkimus ja tietosuoja

Keravan kaupunki auttaa mahdollisuuksien mukaan opinnäytetöiden ja tutkimusten tekemisessä. Tämä koskee myös erilaisia yhteistyöhankkeita. Tutkimuksen tekeminen voi edellyttää tutkimuslupaa, josta lähetetään hakemus kaupungin kirjaamoon. Esimerkiksi tutkimukset, joissa käsitellään henkilötietoja, vaativat tutkimusluvan.

Kaupungin toimialoihin voi ottaa yhteyttä ja kysyä mahdollisuutta toteuttaa tutkimus tai opinnäytetyö yhteistyössä Keravan kaupungin kanssa. Siirry yhteystietoihin. 

Päivitetty 06.06.2022 klo 15:22