Opiskelijaterveydenhuolto

Opiskelijaterveydenhuolto kuuluu Keravalla toisen asteen ja ammattikorkeakoulun opiskelijoille kotikunnasta riippumatta. Opiskelijaterveydenhuollon palveluihin on oikeutettu, mikäli opiskelee Kelan opintotukilain mukaisessa opintotukeen oikeuttavassa koulutuksessa. Tähän kuuluvat lukiossa ja aikuislukiossa, toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkeakoulussa opiskelevat, mikäli opiskelu on päätoimista ja kestää vähintään kaksi kuukautta. Työvoimapoliittisessa tai oppisopimuskoulutuksessa opiskelevat eivät kuulu opiskeluterveydenhuollon piiriin.

Opiskelijaterveydenhuollon tavoitteena on edistää opiskelijan hyvinvointia, terveyttä ja opiskelukykyä, tukea omia voimavaroja ja elämänhallintaa. Opiskelijaterveydenhuollon tehtävänä on myös edistää koko opiskeluyhteisön turvallisuutta ja hyvinvointia.

Terveystarkastukset

Terveydenhoitajan tekemä terveystarkastus 1. vuosikurssin opiskelijoille ja yksilöllisen tarpeen mukaan myös muille. Ammattikorkeakoulu-opiskelijoille on 1. opiskeluvuoden alussa terveyskysely, jonka perusteella opiskelijat kutsutaan tarvittaessa terveystarkastukseen. Lääkärintarkastus tehdään toisen asteen opiskelijoille pääsääntöisesti 2. opiskeluvuotena.


Kutsuntatarkastukset

Kutsuntaikäisten ennakkoterveystarkastukset suoritetaan opiskeluterveydenhuollossa. Kutsuntatarkastus sisältää sekä lääkärin että terveydenhoitajan tarkastuksen.


Opiskelijahuolto- ja hyvinvointiryhmät

Opiskelijahuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa.  Oppilaitoksissa kokoontuu moniammatillinen opiskelijahuoltoryhmä, jossa käsitellään opiskeluun vaikuttavia asioita sekä oppimisympäristön hyvinvointia ja turvallisuutta.


Sairaanhoitopalvelut

Terveydenhoitajilla on päivystysvastaanotot oppilaitoksissa ilmoitettuina aikoina ja muulloin vastaanotto on ajanvarauksella. Opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää Keravan terveyskeskuksen palveluita, mutta halutessaan ja hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi myös oman kotikuntansa terveyskeskusta.


Seksuaaliterveyttä edistävät palvelut

Terveydenhoitajan kanssa voi keskustella ja saada neuvontaa seksuaaliterveyteen liittyvistä asioissa. Raskaudenehkäisypalveluja saa ehkäisyneuvolasta.

Suun terveydenhuolto

Opiskelija on oikeutettu kerran opiskeluaikana suun terveystarkastukseen Keravan hammashoitolassa, jossa selvitetään terveysneuvonnan ja palvelujen tarve. Suun terveystarkastus on maksullista kaikille 18 vuotta täyttäneille. Opiskelija voi varata vastaanottoajan itse.

 

 

Päivitetty 26.04.2017 klo 15:22