Neuvolan perhetyö

Neuvolan perhetyö on ennaltaehkäisevää, matalan kynnyksen palvelua vauvaa odottaville ja alle kouluikäisten lasten perheille.  Perhetyön tarvetta voivat synnyttää monenlaiset asiat mm. vastasyntyneen hoitoon liittyvät asiat (imetysohjaus, päivä- ja unirytmien pulmat), äidin uupuminen, masennus tai väsymys, arjen hallinnan ongelmat, yksinhuoltajuus tai lähiverkoston vähyys, parisuhde- tai vuorovaikutusongelmat, lapsenkasvatukseen liittyvät haasteet.

Toiminta on perheen tarpeista lähtevää, asiakaslähtöistä, ennaltaehkäisevää ja lyhytkestoista, tapaamisia on noin 1- 10. Työtä tehdään pääsääntöisesti perheiden kotona. Perhetyöntekijä toimii yhteistyössä terveydenhoitajan kanssa. Perhetyön tarkoituksena on vahvistaa perheen omia voimavaroja. Perhetyöntekijä tekee asiakasperheen kanssa myös asiakkaan verkostojen kartoitusta ja niiden luomista, arviointia lisätuen tarpeesta sekä asiakkaiden palveluohjausta. Neuvolan perhetyöntekijä ohjaa myös erilaisia vertaisryhmiä (mm. monikkoperheille, nuorille äideille, perheryhmiä), joiden alkamisesta tiedotetaan mm. neuvolassa.

Neuvolan perhetyöntekijä tapaa yhdessä terveydenhoitajan kanssa kaikki ensisynnyttäjät raskausviikolla 30.

Neuvolan perhetyöhön perheitä ohjaavat neuvolan terveydenhoitajat, perhe voi itse olla suoraan yhteydessä neuvolan perhetyöntekijään tai muu yhteistyötaho voi lähettää perheen neuvolan perhetyöhön. Neuvolan perhetyö on perheille maksutonta palvelua.

Päivitetty 28.09.2016 klo 12:34