Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka sisältää. kielen, puheen ja äänen häiriöiden tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta. Puheterapeutin tehtäviin kuuluu myös kommunikaatiohäiriöiden ennaltaehkäisy tiedon jakamisen, ohjauksen ja kouluttamisen avulla.

Puheterapeuttisessa tutkimuksessa arvioidaan asiakkaan kommunikaatiokykyä, sekä kielellisen kanssakäymisen perusvalmiuksia. Puheterapeutti arvioi tutkimustensa perusteella minkälaista kuntoutusta asiakas tarvitsee. Terapian sisältöön ja pituuteen vaikuttaa asiakkaan ikä, häiriön laatu ja vaikeusaste. Myös terapian seuranta, tulosten arviointi, sekä yhteistyö perheen ja muiden ammattikuntien kanssa on oleellinen osa puheterapiaa.

Puheterapeuttien työkenttään kuuluvat häiriöt liittyvät suualueen lihasten toimintaan, hengitykseen, nielemiseen ja äänentuottoon. Häiriön taustalla voi olla mm. puheentuoton ja/tai kielellisen järjestelmän kypsymättömyys, toimintahäiriö tai vaurio.

Perusvalmiuksia, joihin puheterapialla pyritään vaikuttamaan, ovat mm.

  • vuorovaikutus ja vastavuoroisuus 
  • puheentuotto ja ymmärtäminen
  • kielellisten käsitteiden hallinta
  • äänen käyttö
  • syöminen ja nieleminen

Puheterapian tavoitteena onkin poistaa, lieventää ja ehkäistä puheen ja kielen häiriöitä, sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen haittoja, niin että asiakas saavuttaa mahdollisimman hyvän kielellisen toimintakyvyn.

Puheterapiaan hakeudutaan terveydenhoitajan tai lääkärin lähetteellä.

Päivitetty 25.08.2017 klo 10:27