Lapsipsykologi

Lapsipsykologi työskentelee alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä kanssa. Tavoitteena on lasten kehityksen tukeminen ja vanhempien voimavarojen vahvistaminen. Yhdessä keskustellen mietitään ratkaisuja erilaisiin perhettä ja lapsia koskeviin ongelmatilanteisiin. Tarvittaessa lapselle tehdään psykologiset tutkimukset. Tutkimuksessa arvioidaan lapsen oppimisvalmiuksia ja sosioemotionaalista kehitystä.

Tavoitteena on tuen antaminen mahdollisimman varhain ja yhteistyössä arjen toimijoiden kanssa (neuvola, varhaiskasvatus, puheterapeutit, toimintaterapeutti). Työ on lyhytkestoista, tapaamisia on 1-10 kertaa. Jos ilmenee tarvetta pidempiaikaiselle tuelle, perhe ohjataan eteenpäin. Myös tehtyjen perustutkimusten pohjalta voidaan ohjata jatkotutkimuksiin. 

Lapsipsykologille saa lähetteen neuvolasta tai päivähoidon kautta, mutta vanhemmat voivat ottaa yhteyttä myös ilman lähetettä:

  • perhe-elämän pulmissa
  • kun lapsella on vaikeuksia kotona, päivähoidossa tai kavereiden kanssa
  • jos lapsen kehitys huolestuttaa tai
  • kun vanhemmuus ja kasvatusasiat askarruttavat. 
Päivitetty 21.11.2013 klo 14:45