Hoitotakuu

Hoitotakuu koskee kiireetöntä hoitoa. Kiireellinen tutkimus ja hoito toteutetaan sairauden vaatimalla tavalla. Laki hoitoon pääsyn turvaamisesta määrittää sen, minkä ajan kuluessa kuntalaisen on päästävä lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettuun kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon. Hoitotarpeen arvioi terveydenhuollon ammattihenkilö.

Hoidon tarpeen arviointi on tehtävä terveydenhuollon ammattilaisen toimesta viimeistään kolmen arkipäivän aikana yhteydenotosta. Ei-kiireellinen hoito on annettava viimeistään 3 kuukauden, suun terveyden-huollossa eli hammashuollossa viimeistään 6 kuukauden kuluessa. Erikoissairaanhoidossa hoidon tarve on arvioitava viimeistään 6 kuukaudessa. Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa 3 kuukaudessa.

Hoitotakuun valvominen

Kunnan tai sairaanhoitopiirin on julkaistava vähintään neljän kuukauden välein internetissä tiedot kiireettömään hoitoon pääsyn odotusajoista. Odotusaikoja koskevia tietoja saa terveyskeskuksista ja sairaaloista.

Hoitotakuun toteutuminen kesä-syyskuussa 2017 Keravan kaupungissa.pdf

Päivitetty 31.10.2017 klo 15:22