Asiakasmaksut

Asiakasmaksut

Sosiaali- ja terveyslautakunnan 8.12.2016 (§147) hyväksymät Keravan sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksut 1.2.2017 alkaen: 

ASIAKASMAKSUT_1.2.2017.pdf

kotipalvelun ASIAKASMAKSUT_1.2.2017.pdf

 

Terveyskeskusmaksut

Terveyskeskuksen käyntimaksu peritään kalenterivuoden aikana kolmelta ensimmäiseltä terveyskeskuksen lääkärin vastaanottokäynniltä. Myös sairaanhoitajien vastaanottokäynnistä peritään hinnaston mukainen asiakasmaksu.   


Käyttämättä ja peruuttamatta jätetyn vastaanottoajan maksu

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetyn vastaanottoajasta peritään maksu. Maksu peritään 15 vuotta täyttäneiltä asiakkailta, jotka ovat jääneet tulematta lääkärin tai hammaslääkärin vastaanotolle varaamalleen ajalle.

Päivystysmaksut

Keravan terveyskeskuksen päivystyksessä peritään arkipäivisin normaali terveyskeskusmaksu. Ilta-, yö ja viikonloppupäivystyskäynnistä Peijaksen sairaalan yhteispäivystyksessä perittävän asiakasmaksun perii HUS.


Maksukatto

Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksukatto on kalenterivuoden 2017 aikana 691 euroa. Säilyttäkää laskujen yläosa, josta selviää hoitopäivät sekä kuitit.
Maksukaton täytyttyä asiakas saa avoterveydenhoidon palvelut pääsääntöisesti maksutta. Maksukaton kerryttämisaika on kalenterivuosi.
Maksukertymän seuranta on asiakkaan tai hänen edustajansa vastuulla.
Maksukattoon ei lasketa tulosidonnaisia maksuja. Sellaiset maksut, joiden perusteena on tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain tai niitä vastaavan aikaisemman lain perusteella korvattava hoito, jäävät kuitenkin pois maksukaton piiristä. Samoin maksut, joiden suorittamiseksi on myönnetty toimeentulotukea, jäävät maksukaton ulkopuolelle.


Maksukattoon lasketaan mukaan 

 • terveyskeskuksen käyntimaksu
 • sairaanhoitajan vastaanottokäynnin asiakasmaksu
 • päivystysmaksu
 • sairaalan poliklinikkamaksu
 • lyhytaikaisen laitoshoidonmaksu
 • yksilökohtainen fysioterapia
 • kuntoutus
 • yö- ja päivähoito
 • päiväkirurgia
 • sarjahoito
 •  alle 18-vuotiaiden lasten maksut otetaan huomioon huoltajan maksukatossa
 • psykiatrian päiväsairaalamaksu

Maksukattoon ei lasketa mukaan

 • kotipalvelu ja kotisairaanhoitomaksua
 • lääkärintodistusmaksua
 • sairaankuljetusmaksua
 • pitkäaikaisen laitoshoidon maksua
 • suun ja hampaiden tutkimus- ja hoitomaksua
 • suun ja hampaiden erikoissairaanhoitomaksua
 • yksityislääkärin vastaanottomaksua
 • yksityislääkärin lähetteellä tehtävää laboratorio- ja kuvantamistutkimusmaksua
 • yksityistä fysioterapiamaksua
 • erikoismaksuluokan lisämaksua

Huom. lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivästä peritään maksukaton täyttymisen jälkeen alennettua hoitopäivämaksua 17,90€/hoitopäivä. (Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 912/1992, §26a)


 VAPAAKORTIN MYÖNTÄÄ SE LAITOS, JOSSA MAKSUKATTO TÄYTTYY

Päivitetty 28.06.2017 klo 14:48