Omaishoidon tuen palvelusetelituottajaksi hakeminen

Lain sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 569/2009 4 §:n pykälän mukaan kunnan tulee hyväksyä ne yksityiset palvelujen tuottajat, joiden palvelujen maksamiseen asiakas voi käyttää kunnan myöntämää palveluseteliä. 

Palvelusetelituottajaksi voidaan hyväksyä ilmoituksenvaraista yksityistä sosiaalipalvelua tuottava palveluntuottaja, joka on rekisteröity Aluehallintovirastoon ilmoituksenvaraisten sosiaalipalveluiden palveluntuottajaksi kyseiseen palveluun Keravan kaupungin alueella. 

Tarvittaessa löydät lisätietoa ilmoituksen tekemisestä täältä. 

Hoivapalveluja tuottava yritys voi hakeutua omaishoidon tuen vapaapäivien aikaista hoivaa tarjoavaksi palveluntuottajaksi täyttämällä omaishoidon tuen vapaapäivien aikaisen hoivapalvelun palvelusetelituottajaksi hakeminen -lomakkeen. Lomake lähetetään Keravan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan kirjaamoon.

Lomakkeen ja sen liitteiden tarkastamisen jälkeen Keravan kaupungin arjessa selviytymistä tukevien palvelujen johtaja tekee viranhaltijapäätöksen palvelusetelituottajaksi hyväksymisestä.  Päätös lähetetään tiedoksi palveluntuottajalle sekä Vaana Oy:lle.

Vaana pitää yllä rekisteriä palvelusetelituottajista osoitteessa www.palveluseteli.fi. Päätöksen saatuaan Vaana perehdyttää palveluntuottajan verkkopalvelun käytössä ja palveluseteleiden käyttö sekä veloittaminen voi alkaa.

Luettelo hyväksytyistä palveluntuottajista yhteystietoineen annetaan päätöksen mukana palveluun oikeutetuille omaishoitajille. Asiakas valitsee palveluntuottajan, jolta hän haluaa hankkia tarvitsemansa palvelun tästä luettelosta.
Päivitetty 28.09.2021 klo 10:04