Kuntouttavan hoidon osasto

Kuntouttavan hoidon osasto on 36-paikkainen osasto, jonne potilaat tulevat jatkohoidon suunnittelua tai kuntouttavaa hoitojaksoa varten. Toiminnan tavoitteena on edistää ja ylläpitää potilaiden toimintakykyä, terveyttä, hyvinvointia ja elämänlaatua. Potilaan omia voimavaroja vahvistetaan kuntouttavan hoitotyön toimintatapaa noudattaen, yhteistyössä potilaan, omaisten ja moniammatillisen tiimityön avulla. Hoitojakson aikana arvioidaan potilaan mahdollisuuksia palata kotiin ja tarvittaessa tehdään yhdessä potilaan/omaisten kanssa suunnitelma asumispalvelupaikan hakemista varten.

Osastolla työskennellään omahoitajamallia noudattaen. Jokaiselle potilaalle nimetään tulovaiheessa omahoitaja sekä korvaava hoitaja. Työvuorossa omahoitaja huolehtii potilaasta ja toimii yhteyshenkilönä.

Päivittäisiin toimintoihin liittyvä kuntoutus on osa perustehtävää ja osastolla arkisin työskentelevä fysioterapeutti huolehtii toiminnallisesta kuntoutuksesta. Omaiset voivat osallistua potilaan kuntouttamiseen vahvistamalla potilaan omia voimavaroja esimerkiksi antamalla potilaan ruokailla itsenäisesti ja avustamalla vain tarvittaessa.

Osastonlääkäri on paikalla arkisin virka-aikana. Iltaisin, viikonloppuisin ja pyhäpäivinä konsultoidaan tarvittaessa päivystävää lääkäriä. Osastonlääkärille voi jättää soittopyynnön hoitajien kautta.

Arvotavarat suositellaan ensisijaisesti jättämään kotiin tai ottamaan talteen osaston säilytettäväksi. Arvotavaroiden jäädessä potilaan haltuun, ne ovat silloin potilaan/omaisten vastuulla. Potilas voi käyttää osastolla omia vaatteita, mutta tällöin vaatehuolto on omaisten vastuulla.

Osaston vierailuaika

Huom! Koronavirustilanteen vuoksi osastolla voi vierailla rajoitetusti.

Lue lisää osaston vierailukäytännöistä


Vierailijat! Tuokaa iloa tulemalla tervehtimään, lukemaan, laulamaan, toimittamaan pikku asioita, pitämään kädestä kiinni, auttamaan ruokailussa tai seurustelemaan.

Toivomme, että välttäisitte tuomasta osastollemme tuoksuvia kukkia, esim. hyasintteja tai palavia kynttilöitä (turvallisuuden ja allergioiden vuoksi).


Kuntouttavan hoidon osaston omavalvontasuunnitelma

omavalvontasuunnitelma_KUNTOUTTAVAN HOIDON OSASTO.pdf


Päivitetty 13.09.2021 klo 15:09