Vuodeosastot

​Keravan terveyskeskuksen vuodeosastojen perustehtävä on tuottaa perusterveydenhuoltotason sairaalapalvelut aikuisille Keravalaisille:

  • turvaamalla hoitoon pääsy akuutisti sairastuneille, jotka eivät tarvitse erikoissairaanhoidon palveluja.
  • turvaamalla joustava jatkohoitoon pääsy erikoissairaanhoidosta ja sujuva kotiutuminen omaan kotiin tai palveluasumiseen
  • hoitamalla potilasta hänen kuntoutumistaan tukevasti, tavoitteena kotiutuminen
  • tuottamalla pitkäaikaisen laitoshoidon palvelut potilaille, joilla on sairaanhoidollinen/lääketieteellinen syy sairaalahoidolle
  • turvaamalla hyvä elämän loppuvaihe saattohoidossa
Päivitetty 01.03.2021 klo 13:51