Palvelukeskus Hopeahovi


Palvelukeskus Hopeahovi tarjoaa ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista  50:lle keravalaiselle ikäihmiselle seitsemässä pienkodissa. Hopeahovin perustehtävä on tukea asukkaiden arjenhallintaa sekä ylläpitää ja edistää toimintakykyä kodinomaisissa puitteissa.

Palvelukeskus Hopeahovissa asutaan yhteisöllisissä pienkodeissa ja jokaiselle asukkaalle on nimetty omahoitaja. Asukkaalle laaditaan henkilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma, jonka toteutumista seurataan säännöllisissä hoitoneuvotteluissa (6 kuukauden välein) sekä aina tilanteen muuttuessa. Tavoitteena on, että iäkäs henkilö voi jatkaa omannäköistä elämäänsä. Tähän pyritään edistämällä asiakkaan valinnanvapautta ja itsemääräämisoikeutta, tarjoamalla keinoja kokea osallisuutta sekä varmistamalla turvallinen ja arvokas elämä.

Palveluun hakeutuminen

Ympärivuorokautiseen tehostettuun palveluasumiseen hakeudutaan SAS-hakemuksella. Henkilön palvelutarve arvioidaan kartoittamalla hänen toimintakykynsä ja terveydentilansa sekä muut ympärivuorokautisen hoidon tarpeeseen liittyvät tekijät. Arviointi ja päätös pitkäaikaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta tehdään moniammatillisena yhteistyönä SAS-työryhmän (SAS = selvitä-arvioi-sijoita) mukaisesti.

Asiakasmaksut ja etuudet

Asuminen palvelukeskus Hopeahovissa perustuu vuokrasuhteeseen. Asukkailla on pääsääntöisesti omat huoneet, jotka he voivat kalustaa kotoa tuomillaan tavaroilla. Vuokran lisäksi asukkaat maksavat tulojen mukaan määräytyvän palvelumaksun (sis. mm. siivouksen ja vaatehuollon). Asukkaalla on mahdollisuus hakea erilaisia etuuksia mm. eläkkeensaajan hoitotukea ja asumistukea.


Päivitetty 25.01.2022 klo 15:36