Palvelusuunnitelma

Palvelusuunnitelma on yhteenveto ja suunnitelma niistä palveluista ja tukitoimista, joita vammainen ja/tai pitkäaikaissairas henkilö tarvitsee selviytyäkseen jokapäiväisessä elämässä. Palvelusuunnitelmassa kuvataan yksityiskohtaisesti vammaisen henkilön nykytilannetta ja hänen saamiaan palveluja ja tukitoimia, kartoitetaan asiakkaan tilanne ja laaditaan suunnitelma tulevaisuutta varten.

Palvelusuunnitelma laaditaan, ellei kyseessä ole tilapäinen neuvonta tai ohjaus tai jollei suunnitelma ole muutoin ilmeisen tarpeeton. Asiakkaalla on myös oikeus kieltäytyä palvelusuunnitelman laatimisesta. Palvelusuunnitelman laatimisesta kieltäytyminen ei estä vammaispalveluhakemusten ja / tai kehitysvammahuollon hakemusten käsittelemistä. Palvelusuunnitelman laatimisessa ovat mukana ensisijaisesti asiakas ja kunnan vammaispalvelujen työntekijä sekä tarvittaessa asiakkaan huoltaja/omainen ja muita yhteistyötahoja. Suunnitelma tarkistetaan määräajoin.

Palvelusuunnitelma on asiakkaan ja kunnan viranomaisten välinen toimintasuunnitelma. Päätökset palveluista tehdään erikseen hakemusten perusteella.​

Päivitetty 02.12.2013 klo 12:17