Kodinmuutostyöt

Vaikeavammaiset henkilöt, joille liikkuminen ja omatoimisuus vakituisessa asunnossa tuottavat vamman tai sairauden vuoksi erityisiä vaikeuksia, voivat hakea tukea asunnon muutostöihin. Muutostöillä tässä yhteydessä tarkoitetaan vamman vaatimia välttämättömiä ja kohtuullisia muutostöitä vammaisen asunnossa ja sen välittömässä lähiympäristössä. Välttämättömät muutostyöt ovat maksuttomia.

Päätöksen muutostöiden myöntämisestä tekee vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä. Muutostöiden arvioinnissa käytetään apuna asiantuntijalausuntoja.

Korvattavia asunnon muutostöitä ovat esimerkiksi:
- ovien leventäminen
- luiskien rakentaminen
- valaistusmuutostyöt

Asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita voivat olla:
- tukikahvat
- hälytys- ja kommunikaatioapuvälineet
- ovenavausjärjestelmät
- henkilönostimet

Välineet ja laitteet hankitaan yleensä kaupungin omistukseen ja annetaan vaikeavammaiselle ihmiselle käytettäväksi vammasta johtuvan tarpeen ajaksi.
Asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita haetaan vammaispalveluhakemuksella. Hakemukseen liitetään lääkärinlausunto tai muu asiantuntijalausunto. ​

Päivitetty 02.12.2013 klo 12:18