Arjen tueksi


Toimintaohje koronaepidemian aikana henkilökohtaisen tuen asiakkaille


Arjessa selviytymiseen liittyy jokapäiväiseen elämään kuuluvat muun muassa kodista huolehtiminen, liikkuminen koulutus, harrastukset, työ, ystävyys- ja sukulaissuhteet sekä itsestä huolehtiminen. Vammaisuuden vuoksi arjessa selviytymisen haasteina voivat olla kaupassa käyminen, kodin siisteydestä huolehtiminen, omien asiointien hoitaminen, harrastuksissa käyminen sekä läheisten ihmissuhteiden ylläpitäminen. 


Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaista apua voidaan myöntää henkilölle, joka tarvitsee välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta. Vaikea vammainen henkilö kykenee henkilökohtaisen avun turvin suoriutumaan päivittäisistä toimista, kuten kodin siisteydestä, ruokahuollosta, henkilökohtaisen hygienian hoitamisesta, pyykki- ja vaatehuollosta, liikkumisesta ja asioinneista.  Henkilökohtaisen avun tuella henkilö voi myös opiskella, tehdä töitä, harrastaa, olla osallisena yhteiskunnallisesti sekä olla sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa.

Henkilökohtaisen avun saaminen edellyttää, että vaikeavammaisella on kykyä ja voimavaroja määritellä avun sisältöä sekä toteutustapaa. Henkilökohtaista apua saavan asiakkaan omia toiveita kuunnellaan sekä yksilölliset avun tarpeet ja elämän tilanne kuvataan kokonaisuudessaan palvelusuunnitelmassa. Pääsääntöisesti kodin ulkopuolisiin toimintoihin, kuten harrastuksiin, sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseen sekä yhteiskunnalliseen osallistumiseen myönnetään 30 tuntia kuukaudessa. Henkilökohtaista avustajaa haetaan tällä lomakkeella.

 

Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Keravalla

  • Työnantajamalli

    Työnantajamallissa vammaispalveluiden omatyöntekijä ohjaa ja auttaa avustajan palkkaukseen liittyvissä asioissa. Henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset korvataan asiakkaalle, joka toimii työnantajana. Vaikeavammaisen henkilön avustajana ei voi toimia omainen tai läheinen kuin erittäin painavasta syystä ja tällainen järjestely on vaikeavammaisen henkilön edun mukainen.
  • Ostopalveluna

    Ostopalvelussa vammaispalveluiden omatyöntekijä hankkii henkilökohtaisen avun asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin sopivalta palveluntuottajalta.  

 

Päivitetty 24.03.2022 klo 10:08