Vammaispalvelut

apila_brandon-morgan-15367-unsplash.jpg

Palveluohjaus, palvelutarpeen arviointi ja suunnitelmallinen työskentely


Otamme puheluitasi vastaan joustavasti klo 9-14 välisenä aikana. Mikäli et tavoita meitä puhelimitse, voit jättää viestin ja yhteystietosi vastaajiimme, niin otamme sinuun yhteyttä.

  • Palveluohjaus ja neuvonta: p. 040 318 2133
  • Asiakkaat A-L: Sosiaalityöntekijä,  p. 040 318 2464 
  • Asiakkaat M-Ö: Sosiaalityöntekijä, p. 040 318 2598 
  • Yleinen neuvonta, laskut ja taksikortit:  Toimistosihteeri,
    Maaret Hurmerinta, p. 040 318 2227 

Vammaispalveluiden sisältö

Vammaispalvelujen tarkoitus on tukea kuntalaisten hyvinvointia, turvallisuutta ja itsenäistä suoriutumista tilanteessa, jolloin kuntalainen tarvitsee erityispalveluja alentuneen toimintakyvyn, sairauden tai vamman vuoksi. Näitä erityispalveluja ovat vammaispalvelulain perusteella myönnettävät palvelut ja tukitoimet sekä kehitysvammaisten henkilöiden osalta erityishuoltolaissa määritellyt palvelut ja tukitoimet. Laki kehitysvammaisten erityishuollosta määrää erityishuollon antamisesta henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi.


Vammaispalvelun sosiaalityöntekijä tekee palvelutarpeen arvioinnit, palvelusuunnitelmat ja viranhaltijapäätökset kuljetuspalveluja lukuun ottamatta kaikista muista vammaispalvelulain mukaisista palveluista ja tukitoimista, joita ovat mm. vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen, henkilökohtainen apu, asunnon muutostyöt, sopeutumisvalmennus ja päivätoiminta.

Vammaispalvelun sosiaaliohjaaja valmistelee ja tekee päätökset vammaispalvelulain mukaisista kuljetuspalveluista ja myös sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta. Lisäksi sosiaaliohjaaja neuvoo ja ohjaa henkilökohtaisen avun käyttäjiä työnantajavelvoitteiden hoitamisessa.

Kehitysvammaisten palvelut

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta määrää erityishuollon antamisesta henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi.

Kehitysvammahuollon sosiaaliohjaaja antaa ohjausta ja neuvontaa, arvioi ja selvittää asiakkaan kokonaistilannetta mm. laatimalla yhteistyössä asiakkaan kanssa palvelusuunnitelman. Sosiaaliohjaaja laatii mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä asiakkaan ja huoltajan kanssa erityishuolto-ohjelman. Erityishuolto-ohjelmaan kirjataan ne palvelut, jotka henkilö saa kehitysvammalain perusteella.


Vammaispalvelun toimistosihteeri hoitaa vammaispalvelupäätösten toimeenpanoon liittyviä asioita kuten laskujen maksamista ja taksikorttiasioita.

 

Palvelusuunnitelma

Palvelusuunnitelma on yhteenveto ja suunnitelma niistä palveluista ja tukitoimista, joita vammainen ja/tai pitkäaikaissairas henkilö tarvitsee selviytyäkseen jokapäiväisessä elämässä. Palvelusuunnitelmassa kuvataan yksityiskohtaisesti vammaisen henkilön nykytilannetta ja hänen saamiaan palveluja ja tukitoimia, kartoitetaan asiakkaan tilanne ja laaditaan suunnitelma tulevaisuutta varten. 

Palvelusuunnitelma laaditaan, ellei kyseessä ole tilapäinen neuvonta tai ohjaus tai jollei suunnitelma ole muutoin ilmeisen tarpeeton. Asiakkaalla on myös oikeus kieltäytyä palvelusuunnitelman laatimisesta. Palvelusuunnitelman laatimisesta kieltäytyminen ei estä vammaispalveluhakemusten ja / tai kehitysvammahuollon hakemusten käsittelemistä. Palvelusuunnitelman laatimisessa ovat mukana ensisijaisesti asiakas ja kunnan vammaispalvelujen työntekijä sekä tarvittaessa asiakkaan huoltaja/omainen ja muita yhteistyötahoja. Suunnitelma tarkistetaan määräajoin. 

Palvelusuunnitelma on asiakkaan ja kunnan viranomaisten välinen toimintasuunnitelma. Päätökset palveluista tehdään erikseen hakemusten perusteella.​


Kehitysvammapoliklinikan palvelut tuotetaan Keravalla toistaiseksi omana toimintana


Rinnekoti on lakkauttanut 1.7.2019 lähtien Keravan kaupungille tuotetut kehitysvammapoliklinikan palvelut. Rinnekoti-säätiön aiemmin tänä vuonna julkaiseman tiedotteen mukaan Rinnekodin terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelutoiminta on ollut tappiollista eikä asiakkaita ole ollut riittävästi kannattavan toiminnan ylläpitämiseen.

Tähän asti Keravan kaupungin vammaispalvelut on ostanut kuntoutuspoliklinikkapalvelut kehitysvammaisille asiakkaille Rinnekodilta. Vastaavat palvelut tuotetaan toistaiseksi kaupungin omana toimintana ja kehitysvammaisten kuntoutussuunnitelmat laaditaan Keravan terveyskeskuksessa.

Muutoksesta johtuen kuntoutussuunnitelmien uusinta saattaa hetkellisesti viivästyä. Kiireellisissä terveydentilaa koskevissa asioissa voi olla yhteydessä suoraan terveyskeskukseen. Vaihtoehtoja kuntoutuspalveluiden järjestämiseksi jatkossa selvitetään.

Suun terveydenhuolto

Rinnekodin suun terveydenhuollon palveluita käyttäneiden asiakkaiden kannattaa ottaa yhteyttä Keravan kaupungin suun terveydenhuollon ajanvarausnumeroon
09 29493242.  Suun terveydenhuolto voidaan mahdollisesti järjestää Keravan kaupungin suun terveydenhuollossa. Nukutusta vaativissa tilanteissa hammaslääkäri voi tehdä lähetteen erikoissairaanhoitoon.
Päivitetty 14.11.2019 klo 10:25