Työkeskus


Keravan kaupungin työkeskus järjestää lakiin perustuvaa sosiaalipalvelua. Asiakkaamme ovat työikäisiä vajaatyökykyisiä kuntalaisia, jotka ovat heikossa työmarkkina-asemassa ja tarvitsevat yksilöllisiä tukitoimia päiväaikaiseen toimintaan. Työkeskus kuuluu hallinnollisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialalla arjessa selviytymistä tukeviin palveluihin. Työkeskus sijaitsee lähellä Keravan keskustaa (n. 1 km asemalta). Avarat toimitilamme on suunniteltu ryhmätasoisten, vähän tukea tarvitsevien, asiakkaiden palveluiden järjestämiseen. Työkeskuspalveluihin ohjautuminen tapahtuu keskitetyn asiakas- ja palveluohjausyksikön kautta.

Tarjoamme asiakkaille seuravia palveluja:

YRITYS- toiminta järjestää asiakkaalle sekä työllistämispalvelua työkeskuksen ulkopuolella että työtoimintaa työkeskuksessa.

Työllistämispalvelussa on tavoitteena tukea työllistyvää asiakasta työpaikassa siten että luodaan edellytykset työssä onnistumiselle. Työtoiminnassa järjestetään palvelua asiakkaille jotka tarvitsevat työpaikan työkeskuksessa.

OMA- toiminta valmistaa tuotteita käsillä tehden ja kierrättäen, toiminnassa työskentelevät asiakkaat jotka tarvitsevat työpaikan työkeskuksesta. Kudomme mm. mattoja ja poppanoita, oma- työtoiminta valmistaa tuotteita joissa asiakkaiden työn osuus sekä suunnittelussa että valmistuksessa on mahdollisimman suuri. Työkeskuksen valmistamia tuotteita myydään osoitteessa Kauppakaari 11, 04200 Kerava, myymälä on avoinna ma-pe 8-15.

Työkeskus järjestää myös ATERIA-, KULJETUS-, LIIKUNTA ja KULTTUURI- palveluja asiakkailleen. Kuljetuspalvelut toteutetaan pääsääntöisesti omalla pikkubussilla. Ateriapalvelu järjestetään jakelukeittiöperiaatteella osana kaupungin keskuskeittiön ateriapalveluja, palvelusta peritään 6,10€ maksu.
Liikuntapalvelu tapahtuu monipuolisesti innovoiden ja hyödyntäen julkisia liikuntamahdollisuuksia, liikumme runsaasti lähiympäristössä. Kulttuuripalveluissa hyödynnämme mahdollisimman paljon kaupungin omaa tuotantoa. Osa asiakkaista työskentelee ateria- ja kuljetuspalveluissa, liikunta- ja kulttuuripalveluja käyttävät kaikki työkeskuksen asiakkaat.


Palveluja yrityksille:

Työkeskus on tarjonnut YRITYKSILLE, YHTEISÖILLE JA JULKISELLE SEKTORILLE palveluja vuodesta 1972 lähtien. Työtoiminta tarjoaa laadukasta ja kustannustehokasta pakkaus-, vaihe- ja kokoonpanopalvelua. Toiminnan palveluja jäyttävät sekä suuret kansalliset toimijat että pienemmät paikalliset yritykset. Tarjoamme yhteistyökumppaneille myös kuljetuspalvelua liittyen pakkaus-, vaihe ja kokoonpanopalveluun. Työllistämispalvelut tarjoavat työvoimaa kiinteistö-, laitoshuolto- ja catering- tehtäviin yhteistyökumppanin haluamassa kohteessa. 

Työkeskus maksaa asiakkailleen työosuusrahaa (max. 12 e/pv) jonka tarkoitus on ensisijaisesti motivida tekemään työtä. Työosuusraha rahoitetaan laskuttamalla työn tilaajaa tehdystä työstä tai palvelusta. Työkeskuksen asiakkaat saavat toimeentulonsa eläkkeestä ja muista sosiaalituista.


Aukiolo

ma-pe: 8:00-16:00
suljettuna: la-su sekä 1. – 31.7.2019!


 

Päivitetty 12.06.2019 klo 09:32