Sosiaali- ja terveyspalveluiden ohjaus ja valvonta

​Ohjausta ja valvontaa ohjaavan lainsäädännön tavoitteena on asiakkaiden oikeuksien toteutuminen, palvelusopimusten noudattaminen sekä asiakkaiden palvelujen ja hoidon toteuttaminen palvelu- ja hoitosuunnitelmassa määritellyn mukaisesti. Lisäksi palvelujen valvonnalla pyritään varmistamaan ja lisäämään palvelujen laatua ja ehkäisemään laatupoikkeamia, jotta kaupunkilainen saa hyvää, yksilöllistä ja oikea-aikaista palvelua ja hoitoa.

Valvontakulttuurin keskiössä ovat vuorovaikutteiset ja ennakoivat valvontamenetelmät. Painopiste on asiakaskeskeisyydessä ja ennakoivissa toimissa, kuten toimintayksiköiden omavalvonnan tukemisessa ja varmistamisessa. 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden valvonnan tehtävät

Sosiaali- ja terveyspalveluiden valvonnan tehtävänä on

  • valvoa ja ohjata Keravan alueella olevia ympärivuorokautisia palveluja yhdessä aluehallintoviraston kanssa (viranomaisvalvonta)
  • valvoa ja ohjata Keravan alueella olevia ilmoituksenvaraisia palveluja yhdessä aluehallintoviraston kanssa (viranomaisvalvonta)
  • valvoa ja ohjata järjestämiensä sosiaali- ja terveyspalveluiden ostopalveluntuottajien toimintaa (sopimusvalvonta)
  • kaupungin tuottamien sosiaali- ja terveyspalveluiden omavalvonta, valvonta ja ohjaus.

Ohjauksen ja valvonnan vastuut

Kaupungin järjestämien sosiaali- ja terveyspalveluiden ohjauksesta, valvonnasta ja seurannasta vastaa asianomaisen palvelun järjestämisestä vastaava vastuualuejohtaja seuraavasti:

  • Perheitä tukevien palveluiden vastuualue: perheitä tukevien palvelujen johtaja Hanna Mikkonen
  • Terveyttä edistävien palveluiden vastuualue: terveyspalvelujen johtaja Markus Paananen
  • Arjessa selviytymistä tukevien palveluiden vastuualue: arjessa selviytymistä tukevien palvelujen johtaja Raija Hietikko.

Vastuualuejohtajaa avustaa työssään valvottavan palvelukokonaisuuden ympärille muodostettava ohjaus- ja valvontatiimi.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden valvonnan koordinaatio ja ohjaus on keskitetty sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä vastaavien vastuualueiden ulkopuolella toimivalle hallinto- ja tukipalveluiden vastuualueelle. Hallinto- ja tukipalveluissa ohjaus- ja valvontatiimien koordinoinnista ja seurannasta vastaa hallintopäällikkö Riikka Uoti. Hallintopäällikköä avustaa em. kokonaisuudessa valvontakoordinaattori Tarja Rautsiala.

Ohjauksen ja valvonnan yleissuunnitelma

Lisätietoja ohjauksesta ja valvonnasta sosiaali- ja terveyslautakunnan 20.11.2019 § 110 hyväksymässä sosiaali- ja terveyspalveluiden valvonnan yleissuunnitelmassa 1.1.2020 alkaen.

Vuosittaiset valvonta- ja ohjausraportit

Raportti sosiaali- ja terveyspalveluiden valvonta- ja ohjaustoimenpiteistä sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialalla vuonna 2021 (hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 25.2.2021 § 21)

Päivitetty 14.01.2022 klo 14:28