Osatyökykyistä tukeva TEOT-hanke

Tunnista, ennaltaehkäise, ohjaa ja tue moniammatillisesti osatyökykyisiä eli TEOT-hankkeen tavoitteena on edistää osatyökykyisten työllistymisen edellytyksiä ja mahdollisuuksia sekä vahvistaa asiakkaiden omatoimisuutta tuomalla tietoa työkyvyn palveluista helpommin löydettäväksi ja saavutettavaksi. Työkyvyn tuen palveluita ja työmenetelmiä kehitetään yhdessä kaupungin sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalveluissa


Hankkeessa kartoitetaan osatyökykyisen asiakkaan 

 • tilannetta
 • työ- ja toimintakykyä
 • työllistymismahdollisuuksia 

sekä edistetään työelämään siirtymistä. Palvelu on asiakkaalle vapaaehtoinen.


Kenelle palvelu on tarkoitettu?

 • Täysi-ikäiselle keravalaiselle, joka on työtön työnhakija tai työvoiman ulkopuolella.
 • Henkilö, jolla on heikentynyt työ- ja/tai toimintakyky sairauden, vamman tai sosiaalisten syiden vuoksi.
 • Työttömyyden syitä ei ole välttämättä tunnistettu ja muut palvelut eivät ole tuoneet ratkaisua työllistymisen haasteisiin.
 • Henkilö, joka haluaisi tilanteeseensa muutosta.


Mitä palvelussa tehdään?

 • Kartoitetaan tämänhetkinen työ- ja toimintakyvyn tilanne.
 • Tuetaan työllistymiseen, koulutukseen, kuntoutukseen tai tarvittaessa eläkkeelle hakeutumisessa.
 • Tehdään monialaista yhteystyötä ja palveluohjausta yksilöllisen tarpeen mukaan.
 • Sovitaan asiakastapaamiset joustavasti ja tarvittaessa jalkautuen asiakkaan verkostoihin.
 • Tehdään tiivistä yhteistyötä Kelan asiantuntijan kanssa, joka on osa tiimiä.
 • Tarvittaessa tehdään yhteistyötä kokemusasiantuntijoiden kanssa.
 • Teot- hankkeesta yhteistyötahot saa konsultointia osatyökykyisyyteen liittyvissä asioissa.


Miten palveluun pääsee?

Sosiaali- ja terveydenhuollon tai työllisyyspalveluiden ammattilainen tekee arvion asiakkaan kanssa hänen kokonaistilanteestaan. Lisäksi ammattilainen arvioi asiakkaan osatyökykyä ja työllistymisen mahdollisuuksia. Asiakkaan suostumuksella ammattilainen tekee sovitusti lähetteen palveluun salaisen sähköpostin kautta.

Ota yhteyttä

Työkykykoordinaattori
puh. 040 318 2425


Työhönvalmentajat

 • puh. 040 318 2590
 • puh. 040 318 4263


Projektipäällikkö
Heidi Nihtilä
puh. 040 570 0303
heidi.nihtila@vantaa.fi

Päivitetty 07.06.2022 klo 14:17