Päivä- ja tukitoiminta

 

Päivätoiminta

Päivätoiminta on suunnattu täysi-ikäisille keravalaisille mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Kuntoutujat ohjautuvat toimintaan mielenterveys- ja päihdeyksikön vastaanoton, kotikuntoutuksen, psykiatrian poliklinikan tai sosiaalitoimen kautta. Päivätoimintaan tulemiseen ei tarvita lähetettä.

Päivätoimintaa on tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9-14.

Toiminnan tarkoitus 

Toiminnan tarkoituksena on tukea asiakkaan kuntoutumista ja arjenhallintaa. Päivätoiminnan tuella mahdollistetaan monipuolista ja mielekästä tekemistä arkeen, vuorokausirytmin ylläpitäminen, muiden kuntoutujien ja ohjaajien tapaaminen. Päivätoiminnassa  ylläpidetään asiakkaiden toimintakykyä mm. toiminnallisten ryhmien avulla.

Kuntoutujan kanssa laaditaan yhdessä henkilökohtaiset tavoitteet toiminnassa käymiselle. Päivätoiminnan ohjaajan kanssa yhdessä pohditaan mahdollista jatkopolkua. Osalle kuntoutujista päivätoiminta on ylläpitävää toimintaa.

Kotona annettava tuki

Kotiin annettavan tuen tarkoituksena on kuntouttaa asiakas selviytymään itsenäisestä asumisesta. Yhteydenotot kuntoutusohjaajan kautta, joka tekee palvelutarpeen arvioinnin esitietojen perusteella.

Asumispalvelut ja niihin liittyvä päivätoiminta mielenterveyskuntoutujille  järjestetään ostopalveluna.

Kuntoutusohjaaja arvioi ja selvittelee yhdessä mielenterveyskuntoutujan, hänen omaistensa ja verkoston kanssa kuntoutuspalvelujen tarvetta sekä ohjaa niiden asiakkuuteen. Mielenterveyskuntoutus voi olla kuntoutujan kotiin tarjottavaa tukea, päivä- ja työtoimintaa, erilaisia kursseja ja ryhmiä sekä kuntouttavaa asumispalvelua.

 

 

Päivitetty 28.10.2019 klo 13:41