Sijoitus avohuollon tukitoimena

Mikäli perheen tilanne kriisiytyy, eivätkä edellä mainitut tukitoimet riitä turvaamaan lapsen/nuoren kasvua ja kehitystä voidaan perheen kanssa yhdessä sopia lapsen/nuoren tai perheen avohuollon sijoituksesta.

Avohuollon sijoitus on kestoltaan lyhyt aikaista, kolmesta kuuteen kuukautta. Avohuollon sijoitus voi koskea koko perhettä tai ainoastaan lasta/nuorta. Sen tarkoitus on arvioida lapsen/perheen tuen tarve, lapsen/perheen kuntoutuminen tai lapsen huolenpidon järjestäminen väliaikaisesti huoltajan tai muun lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavan henkilön sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi.​

Päivitetty 18.11.2013 klo 08:59