Lastensuojelun avohoito

Keravan lastensuojelun avohuollon tiimissä työskentelee neljä sosiaalityöntekijää. Avohuollon tiimi on jakautunut kahteen työpariin: itäiselle sekä läntiselle alueelle.

Avohuollon sosiaalityöntekijät
(suunnitelmallinen sosiaalityö, avohuollon tukitoimet, sijoitusten valmistelu)
Työntekijöiden puhelinaika on ma, ke klo 13-14 ja pe klo 10-11
Sosiaalityöntekijä p. 040 318 2609
Sosiaalityöntekijä p. 040 318 2545
Sosiaalityöntekijä p. 040 318 2605
Sosiaalityöntekijä p. 040 318 2603

Avohuollon tukitoimet aloitetaan, mikäli lapsen/nuoren kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät turvaa lapsen terveyttä tai kehitystä tai lapsi omalla käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään tai kehitystään. Avohuollon järjestämisestä vastaa yleensä lapsen kotikunta.

Avohuollon tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä. Keskeinen periaate lastensuojelussa on vanhempien tai lapsen muiden huoltajien tukeminen lapsen kasvatuksessa. Avohuollon tukitoimia toteutetaan yhteistyössä lapsen/nuoren ja hänen huoltajiensa kanssa.
Avohuollon tukitoimet ovat ensisijaisia huostaanottoon ja sijaishuoltoon nähden. Avohuollon tukitoimien on oltava lapsen edun mukaista, mahdollista ja riittävää. Avohuollontyöskentelyä säätelee lastensuojelun lain 34§.

Lastensuojelulaissa 36§ on esimerkinomainen luettelo avohuollon tukitoimista, joita kunnissa tulee tarvittaessa järjestää:

- tukea lapsen ja perheen ongelmatilanteen selvittämiseen
- lapsen taloudellinen ja muu tukeminen koulunkäynnissä, ammatin ja asunnon  hankinnassa, työhön sijoittumisessa, harrastuksissa, läheisten ihmissuhteiden ylläpitämisessä sekä muiden henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttämisessä
- tukihenkilö tai -perhe
- lapsen kuntoutumista tukevia hoito- ja terapiapalveluja
- perhetyötä
- koko perheen 37§:ssä tarkoitettu sijoitus perhe- tai laitoshoitoon
- vertaisryhmätoimintaa
- loma- ja virkistystoimintaa
- muita lasta ja perhettä tukevia palveluja ja tukitoimia

Avohuollon tukitoimet kirjataan asiakassuunnitelmaan ja myönnetyistä tukitoimista tehdään päätös. Tukitoimien on oltava suunnitelmallisia ja vastattava lapsen ja perheen yksilöllisiin, tilannekohtaisiin tarpeisiin.​

Päivitetty 03.08.2017 klo 13:48