Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on kaupungin järjestämää palvelua ja tarkoitettu keravalaisille lapsiperheille, jotka tarvitsevat käytännön apua erilaisissa arkea kuormittavissa tilanteissa.   Lapsiperheiden kotipalvelun työntekijät käyvät perheissä arkisin perheen kanssa yhdessä sovitun aikataulun mukaisesti.


Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten kasvatukseen ja muuhun tavanomaiseen ja totunnaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Kotipalvelu on tavoitteellista, suunnitelmallista ja määräaikaista, yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää vanhemmuuden ja arjessa selviytymisen tukemista. Keskeisenä tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen. Tämä tapahtuu opastamalla perhettä lasten- ja kodin hoidossa ja vahvistamalla arjen taitoja.

Avuntarpeen syynä voi olla esimerkiksi

  • vanhemman tai lapsen sairastumisesta johtuva lyhytaikainen avuntarve
  • vanhempien väsyminen ja uupuminen
  •  arjenhallinnan ongelmat,
  • tuen tarve vanhemman tai lapsen hoitokäynteihin (lapsen/lasten hoitoa esimerkiksi vanhemman lääkärissä käynnin tai terapian ajaksi)

Lapsiperheiden kotipalvelua ei voida myöntää seuraavan kaltaisissa tilanteissa:

  • äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon, jos vanhemmalla oikeus jäädä hoitamaan lasta
  • pitkäkestoiseen päivittäiseen lastenhoitoon

Kuka voi tilata?

Lapsiperheiden kotipalvelua voivat tilata asiakkaat itse, myös yhteistyökumppanit neuvola, päivähoito, sairaala ym. keskusteltuaan ensin asiakkaan kanssa.
Apua voidaan tarjota olemassa olevien resurssien puitteissa ja tarvetta aina arvioiden. 

 


Päivitetty 24.03.2022 klo 09:26