Jälkihuolto

nuori_drew-hays-161811 (3).jpgJälkihuollon on velvollinen järjestämään se kunta, joka on ollut vastuussa sijaishuollon järjestämisestä. Velvollisuus jälkihuollon järjestämiseen päättyy nuoren täyttäessä 21 vuotta tai viiden vuoden kuluttua siitä, kun lapsi on sijoittamisen päättymisen jälkeen ollut viimeksi lastensuojelun asiakkaana.

Kun muun kunnan jälkihuollon asiakkaana oleva nuori asuu Keravalla, hän asioi aikuissosiaalityön nuorten tiimissä. 

Nuoren asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tehtävänä on yhdessä nuoren sekä hänen verkostonsa kanssa rakentaa nuoren tarpeita vastaava ja parhaalla mahdollisella tavalla tukeva palvelukokonaisuus, joka kirjataan jälkihuoltosuunnitelmaksi.

Jälkihuollon tavoitteena on tukea nuorta selviytymään arkipäivässä siten, ettei hänen tarvitsisi turvautua erityispalveluihin. Työmuotoina käytetään esimerkiksi tukihenkilötoimintaa ja erilaisia tuetun asumisen muotoja.
Riittävän toimeentulo ja asumisen järjestäminen ovat selviytymisen perusedellytyksiä. Ne onkin järjestettävä aina, kun nuoren kuntoutuminen sitä vaatii. ​

Ja tämä siihen oikeaan laitaan sosiaaliohjaajan yhteystietojen alle: (voisko tuohon lisätä: jälkihuollon sosiaaliohjaaja)

Päivitetty 05.12.2017 klo 08:31