Keskitetty asiakas- ja palveluohjaus

Keskitetty asiakas- ja palveluohjausyksikkö antaa palveluohjausta ja -neuvontaa, palvelutarpeen arviointeja seuraavista palveluista:
 • ikäihmisten palvelut
 • omaishoidon tuki
 • mielenterveys- ja päihdepalveluiden kotona asumista tukevat palvelut
 • asumispalvelut
 • vammaispalvelut

Ikäihmisten palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi 

Palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi puhelimitse arkena kello 9-14

 • Palveluohjaaja (09) 2949 3339
 • Keskitetty palvelutarpeen arviointi: p. (09) 2949 3231 
 • Hoitokoordinaattori, p. 040 318 4127

Omaishoidontuen palveluohjaus 

Palveluohjaus puhelimitse arkena kello 9-14

 • Omaishoidontuen palveluohjaaja p: 040 318 4038
 • Lähihoitoapu, p. 040 318 4412

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kotona asumista tukevat palvelut

Palveluohjaus puhelimitse arkena kello 9-14

 • Kuntoutusohjaaja p. 040 318 3235
 • Sosiaalityöntekijä p. 040 318 4859

Vammaisten ja kehitysvammisten palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi

 • Palvelutarpeen arvioinnit, palvelusuunnitelmat, palveluiden järjestäminen ja viranhaltijapäätökset  vammaispalvelulain mukaisista palveluista ja tukitoimista.
 • Sosiaalihuoltolain mukaisten erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnit ja sosiaalityö.
 • Henkilökohtaisen avun työnantajien ohjausta ja neuvontaa.
 • 1.1.2018 alkaen vammaispalvelujen työntekijöillä ei ole varsinaista puhelinaikaa käytössä, vaan otamme puheluitasi vastaan joustavasti klo 9-14 välisenä aikana. Mikäli et tavoita meitä puhelimitse, voit jättää viestin ja yhteystietosi vastaajiimme, niin otamme sinuun yhteyttä.

 •  Asiakkaat A-L: Sosiaalityöntekijä,  Marjut Laaksonen , p. 040 318 2464,
 • Asiakkaat M-Ö: Sosiaalityöntekijä Kirsi Forsström , p. 040 318 2598, 
 • Kehitysvammaiset asiakkaat: Sosiaaliohjaaja (kehitysvammahuolto), Hanna Kurtti, p. 040 318 2133 
 • Yleinen neuvonta, laskut ja taksikortit:  Toimistosihteeri, Maaret Hurmerinta, p. 040 318 2227 

Vammaispalvelujen tarkoitus on tukea kuntalaisten hyvinvointia, turvallisuutta ja itsenäistä suoriutumista tilanteessa, jolloin kuntalainen tarvitsee erityispalveluja alentuneen toimintakyvyn, sairauden tai vamman vuoksi. Näitä erityispalveluja ovat vammaispalvelulain perusteella myönnettävät palvelut ja tukitoimet sekä kehitysvammaisten henkilöiden osalta erityishuoltolaissa määritellyt palvelut ja tukitoimet.

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta määrää erityishuollon antamisesta henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi.


Päivitetty 05.10.2018 klo 07:35