Ajankohtaista

SOSIAALITOIMI TIEDOTTAA 

Keravan kaupunki aloittaa sosiaalisen luoton myöntämisen 13.9.2017

Keravan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 15.5.2017 § 47 päättänyt, että Keravan kaupunki aloittaa sosiaalisen luoton myöntämisen. Sosiaalista luottoa myöntää Keravan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan perheitä tukevat palvelut ( sosiaalitoimisto, Kultasepänkatu 7 ). 

Sosiaalisen luoton tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää perheiden itsenäistä suoriutumista.

 

Sosiaalinen luotto on tarkoitettu Keravan kaupungissa vakituisesti asuville pienituloisille ja vähävaraisille kuntalaisille, joilla ei ole mahdollisuutta saada muuta kohtuuhintaista luottoa. Luoton saadakseen henkilön on oltava pienituloinen, mutta kuitenkin maksukykyinen. Sosiaalista luottoa voidaan myöntää välttämättömiin ja kohtuuhintaisiin hankintoihin tai muihin itsenäisen selviytymisen kannalta perusteltuihin menoihin.

Sosiaalisen luoton sosiaaliohjaajan tavoittaa 13.9.2017 alkaen numerosta 040 318 2763.  Hakijan tulee ottaa yhteyttä sosiaaliohjaajaan puhelimitse hakeakseen sosiaalista luottoa.

 

Lisätietoja: sosiaalipalveluiden päällikkö, puh. 040 318 4190
Päivitetty 15.08.2017 klo 08:07