Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityö tukee yli 18 vuotiaiden keravalaisten sosiaalista hyvinvointia, toimintakykyä ja omatoimista suoriutumista elämän erilaisissa haasteissa ja hankaluuksissa. Sosiaalialan ammattilaiset: sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat palvelevat sinua.

megan-lewis-204933_vapaasti käytettävä kuva_unsplash.jpg

Sosiaalityön puoleen voit kääntyä, jos

-  tarvitset tukea arkielämän hallintaan ja suunnitteluun

-  olet työtön ja tarvitset ohjausta jatkosuunnitelmiisi

-  elämäntilanteesi on muuttumassa tai muuttunut ( esim. ero, yhteenmuutto, lapsen syntymä)

-  tarvitset sosiaaliturvaan ja -palveluihin liittyvää neuvontaa

-  päihde- tai peliriippuvuus haittaa arjessa selviytymistä

-  mielenterveysongelmat haittaavat arjessa selviytymistä

-  olet velkaantunut

-  sinua on kohdannut äkillinen kriisi (esim. häätö, ero tai taloudellinen ahdinko)

-  tarvitset neuvontaa vuokra-asunnon hankkimisessa tai asumisen turvaamiseksi

-  tarvitset täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea

 

ASIAKASPALVELU

Ohjaus ja neuvonta

p. ( 09 ) 2949 2610

ma - pe klo 9.00 - 12.00.


AJANVARAUS 

Nuoret  18 - 25 vuotiaat

Uudet asiakkaat kirjainjaon mukaisesti sosiaaliohjaajalle

 • Sosiaaliohjaaja puh. 040 318 2044 sukunimen mukaan A - M
 • Sosiaaliohjaaja puh. 040 318 2604 sukunimen mukaan N - Ö
 • Sosiaalityöntekijä puh. 040 318 2218

Puhelinaika ma - ke ja pe klo 10.00 - 11.00

 

 Aikuiset  26 vuotiaat ja sitä vanhemmat

 Uudet asiakkaat kirjainjaon mukaisesti sosiaaliohjaajalle

 • Sosiaaliohjaaja puh. 040 318 2448  (ti - ke klo 10.00 - 11.00)

  sukunimen mukaan A - L
 • Sosiaaliohjaaja puh. 040 318 2672 sukunimen mukaan M -R
 • Sosiaaliohjaaja puh. 040 318 4259 sukunimen mukaan S - Ö
 • Sosiaalityöntekijä puh. 040 318 2206
 • Sosiaalityöntekijä puh. 040 318 3547

Puhelin aika ma - ke ja pe klo 10.00 - 11.00.

 


Maahanmuuttajat

 • Maahanmuuttososiaalityöntekijä puh. 040 318 2572
 • Maahanmuuttajakoordinaattori puh. 040 318 2615
 • Maahanmuutto-ohjaaja puh. 040 318 2683
 • Maahanmuutto-ohjaaja puh. 040 318 2764


Työttömät

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP)

TYP - sosiaaliohjaaja puh. 040 318 4265  / palvelee kaikkia ikäryhmiä


Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kotona asumista tukevat palvelut

Palveluohjaus puhelimitse arkena kello 9-14
 • Kuntoutusohjaaja puh. 040 318 3235
 • Sosiaalityöntekijä puh. 040 318 4859


SOSIAALINEN LUOTOTUS

Sosiaalinen luotto on kunnan vakituisille asukkailleen tarjoama edullinen lainamuot.  Se on tarkoitettu niille pienituloisille, joilla on säännölliset palkkatulot tai pysyvä eläke mutta ei ole mahdollisuuksia saada muuta luottoa mm. luottohäiriömerkintöjen vuoksi. Lue lisää sosiaalisesta luototuksesta täältä.

Sosiaalisen luototuksen sosiaaliohjaaja puh. 040 318 2763


TALOUS- JA VELKANEUVONTA

Talous- ja velkaneuvonta siirtyy Oikeusaputoimistoihin vuoden 2019 alussa

Vuoden 2019 alussa talous- ja velkaneuvonta siirtyy oikeusaputoimistojen
järjestettäväksi. Kaikkien talous- ja velkaneuvojien yhteystiedot muuttuvat
31.12.2018 jälkeen.

Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalveluiden talous- ja velkaneuvonnan
työntekijät siirtyvät todennäköisesti Keski-Uudenmaan oikeusaputoimistoon
Hyvinkäälle, jossa uusi osoite on Urakankatu 1 B, 2. krs, 05900 Hyvinkää.
Talousneuvojien sähköpostiosoite ja puhelinnumerot muuttuvat vuoden alusta.

Jatkossa voit vapaasti valita, mihin oikeusaputoimistoon otat yhteyttä. Muiden
oikeusaputoimistojen yhteystiedot löydät oikeus.fi -verkkosivulta oikeusapu -
jossa ilmoitetaan myöhemmin myös talous- ja velkaneuvonnan puhelinnumerot.

Lähimpinä olevat oikeusaputoimistot ja niiden sähköpostiosoitteet ovat 1.1.2019
alkaen:

Keski-Uudenmaan oikeusaputoimisto (Hyvinkää)
keski-uusimaa.velkaneuvonta@oikeus.fi

Itä-Uudenmaan oikeusaputoimisto (Vantaa)
ita-uusimaa.velkaneuvonta@oikeus.fi

Jos asiasi käsittely talous- ja velkaneuvonnassa on päättynyt ennen vuotta 2019, asiakastietosi eivät siirry oikeusaputoimistoon. Muista säilyttää erityisesti velkojen järjestelyä koskevat asiakirjasi.

Talous- ja velkaneuvonnan palvelut pysyvät muutoin ennallaan ja maksuttomina.


TÄYTÄ LOMAKE

Täytyä lomake mikäli sinulla on huoli toisen henkilön sosiaalihuollon palvelujen tai tuen tarpeesta.

LOMAKE: Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi


PERUSTOIMEENTULOTUKI

Perustoimeentulotuen käsittely ja myöntäminen siirtyi kunnasta Kelaan 1.1.2017.

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki käsitellään ja myönnetään edelleen kunnassa.

Sosiaalityönä annetaan sosiaaliturvaan, elämänhallintaan ja psykososiaalisiin pulmiin liittyvää ohjausta ja neuvontaa, tehdään palvelutarpeen arviointia, verkostotyötä ja kotikäyntejä. 

Lue lisää täältä

 


Päivitetty 27.05.2019 klo 10:01