Tonttijako ja tonttijaon muuttaminen

Asemakaavan voimaantulon jälkeen laaditaan alueella maanomistajan aloitteesta tonttijako. Tonttijako on suunnitelma siitä, millaisia rakennuspaikkoja kortteliin halutaan tehdä. Jos maanomistajan suunnitelmat myöhemmin muuttuvat, voidaan tonttijakoa tarvittaessa muuttaa, jos asemakaavan määräykset ja korttelialueella mahdollisesti käytetty rakennusoikeus sen sallivat.


Tonttijakoa tai tonttijaon muutosta voi hakea sähköisellä kiinteistötoimitushakemuksella tai tulostamalla paperisen hakemuksen. Tonttijaosta peritään taksan mukainen maksu.


Tonttijaon ja tonttijaon muutosten laatiminen tehdään yhdessä maanomistajan kanssa. Tonttijaon jälkeen on vuorossa tontin lohkomistoimitus. Lohkomistoimituksen päätteeksi tontti merkitään kiinteistörekisteriin. Tontin lohkomisen ja rekisteröinnin jälkeen tontti on rakennuskelpoinen.


Tonttijaon laatiminen

Rakennuskortteliin kuuluva alue jaetaan tontteihin, milloin maanomistaja sitä pyytää tai se muuten havaitaan tarpeelliseksi. Maanomistajia ja naapurikiinteistöjä kuullaan tonttijakoprosessin yhteydessä. Tonttijaon laatiminen vie aikaa noin 1-2,5 kuukautta.


Tonttijaon muuttaminen

Tonttijaon muutos tehdään asemakaavamuutoksen tai maanomistajien hakemuksen perusteella. Tontin jakamismahdollisuuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat mm. asemakaavamääräykset, käytetty rakennusoikeus ja rakennusten sijainti tontilla. Tonttijaon muuttaminen vie aikaa noin 1-2,5 kuukautta.


Tiedustelut ja neuvotteluajan varaukset:

Tontti-insinööri
Hilma Ruoho
puh. 040 318 2345
hilma.ruoho@kerava.fi
mittauspalvelut@kerava.fi

Päivitetty 27.07.2021 klo 16:30