Tontin lohkominen

Tontilla tarkoitetaan asemakaava-alueella sitovan tonttijaon mukaisesti muodostettua kiinteistöä, joka on merkitty tonttina kiinteistörekisteriin. Tontti muodostetaan pääsääntöisesti tontin lohkomistoimituksella, jonka suorittamisen edellytyksenä on voimassa oleva tonttijako.


Lohkomistoimituksessa tarkastetaan tarvittaessa vanhat rajat ja rakennetaan tontin uudet rajamerkit maastoon. Toimituksen yhteydessä voidaan perustaa tarpeelliset kiinteistörasitteet, kuten kulkuyhteys ja johtorasitteet, sekä poistaa tarpeettomaksi jääneet rasitteet. Toimituksesta laaditaan pöytäkirja ja tonttikartta. Lohkomistoimituksen päätteeksi tontti merkitään kiinteistörekisteriin. Tontin rekisteröinnin edellytyksenä on, että hakijalla on lainhuuto koko lohkottavaan alueeseen ja että tontin alueeseen vahvistetut kiinnitykset eivät ole esteenä


Tontin lohkomisen ja rekisteröinnin jälkeen tontti on rakennuskelpoinen. Rakennusluvan saamisen edellytyksenä on, että tontti on lohkottu ja rekisteröity. Tontin lohkominen vie aikaa hakemuksesta tontin rekisteröintiin 2-4 kuukautta. Kiireellisissä tapauksissa hakija voi nopeuttaa toimitusta hankkimalla sille kaikkien asianosaisten kirjallisen hyväksymisen.


Asemakaava-alueen ulkopuolella kiinteistönmuodostamisesta vastaa Etelä-Suomen maanmittaustoimisto.


Tontin lohkomisen hakeminen

Tontin lohkomista voi hakea sähköisellä kiinteistötoimitushakemuksella tai tulostamalla paperisen hakemuksen. Tontin lohkomisesta peritään taksan mukainen maksu. Tontin lohkomisen kustannukset maksaa toimituksen hakija.


Tontin lohkomisen käynnistyminen

Tontin lohkominen tulee vireille omistajan tai vuokralaisen kirjallisesta hakemuksesta. Määräalan mukaisen tontin lohkominen tulee vireille, kun maanmittaustoimiston ilmoitus määräalan lainhuudosta on saapunut kaupungin kiinteistörekisteriviranomaisena toimivalle paikkatietopalveluille.


Mikäli määräala ei vastaa tonttijaon mukaisen tontin aluetta, lohkomisen aloittamista lykätään, kunnes maanomistaja on hakenut tarvittavaa tonttijakoa tai sen muutosta ja tonttijako on hyväksytty.


Tiedustelut ja neuvotteluajan varaukset:

puh. 040 318 2330
mittauspalvelut@kerava.fi

Päivitetty 25.08.2022 klo 10:13