Luovutettavat tontit

Kaupunki tarjoaa asumiseen kerrostalo-, rivitalo- ja omakotitalotontteja. Omakotitalotontteja vuokrataan ja myydään omatoimiseen rakentamiseen tonttihakujen kautta. Kerrostalo- ja rivitalotontteja luovutetaan sekä vapaarahoitteiseen että valtion tukemaan ammattimaiseen rakentamiseen.


Lisäksi kaupunki tarjoaa erilaisia tontteja yrityskäyttöön. Lisätietoja yritystonttien sijainnista, rakennusoikeudesta, myyntihinnasta sekä muista ominaisuuksista löydät yritystontti- ja toimitilarekisteristä


Ota yhteyttä

Kerrostalo- ja rivitalotontit: Kaupungingeodeetti Tiina Hartman, puh. 040 318 2356, tiina.hartman@kerava.fi
Omakotitontit: Maankäyttösihteeri Heli Lehto, puh. 040 318 2389, heli.lehto@kerava.fi
Yritystontit: Yrityspalvelupäällikkö Pirjo Leino, puh. 040 318 2588, pirjo.leino@kerava.fi


Luovutettavat tontit

Kaskela I toisen vaiheen loput pientalotontit tulevat todennäköisesti hakuun tammi- helmikuun vaihteessa 2021.

Kaskela I toisen vaiheen alueelta on haettavana yksi tontti, jolle on mahdollista rakentaa myös paritalo. TONTTI ON VARATTU

Kaskelan pientaloalue sijaitsee maalaismaisemassa Keravan koillisosassa noin kolmen kilometrin päässä Keravan rautatieasemalta. Haukkavuoren luonnonsuojelualue retkeilypolkuineen sijaitsee tonttien välittömässä läheisyydessä.

Tontti luovutetaan yksityishenkilölle, joka ei ole ostanut tai vuokrannut Keravan kaupungilta tonttia vuoden 2014 jälkeen.  Kaupunki perii varausmaksun 2000 euroa, joka on osa tontin kauppahintaa/ensimmäisen vuoden vuokraa. 

Kaskelan pientaloalueen länsipuolella, Lahdentien (mt 140) varrella olevan uuden Koivulan työpaikka-alueen maarakennustyöt (kallion räjäytys, louhinta ja murskaus)  kestävät joitain vuosia. Tontinostaja/-vuokraaja hyväksyy maanrakennustöistä aiheutuvan väliaikaisen meluhaitan.

Alueelle on rakennettu seitsemän eri jätejakeen korttelikeräysjärjestelmä, johon asukkaiden tulee liittyä.

Alla on asemakaava määräyksineen, rakennustapaohje, luovutettavat tontit kartalla, lista tontin hinnasta, koosta ja rakennusoikeudesta. Kytömaa III –alueen rivitalotontit
Kaupunki luovuttaa alueelta 6 rivitalotonttia. Tontit ovat jatkuvassa haussa. Tontit luovutetaan hakijoille, jotka esittävät parhaat hyväksyttävät, sitovat suunnitelmat tonttien toteuttamisesta. Tontit luovutetaan ainoastaan ara -vuokra-asunto-, ara-asumisoikeusasunto- tai omistusasuntotuotantoon. Katso lisätietoja rivitalotonttien luovutuksesta.


Ohjeet jatkuvassa haussa olevan tontin hakemiseksi

  • Hakija täyttää kaupungin verkkosivuilta löytyvän hakemuslomakkeen ja lähettää sen postitse tai sähköpostitse lomakkeessa näkyvään osoitteeseen.
  • Kaupunkisuunnittelujohtaja tekee myynti- tai vuokrauspäätöksen hakijan hakemuksen mukaisesti viipymättä hakemuksen saavuttua ja päätös toimitetaan hakijalle. Päätösotteen mukana tulee hakijalle lasku varausmaksun (2 000 euroa) maksamiseksi. Maksuaikaa on noin kolme viikkoa päätöksen nähtävillä olosta. Mikäli hakija ei maksa varausmaksua määräajassa, myynti-/vuokrauspäätös raukeaa.
  • Varausmaksu on osa kauppahintaa tai ensimmäisen vuoden vuokraa, mutta sitä ei palauteta, mikäli hakija ei sen maksettuaan otakaan tonttia vastaan.
  • Kauppakirja on allekirjoitettava ja kauppahinta on maksettava / vuokrasopimus on allekirjoitettava viimeistään myynti- / vuokrauspäätöksessä mainittuun päivään mennessä.
  • Tontin lohkomiskulut eivät sisälly tontin kauppahintaan.
  • Tontilla voi omalla kustannuksellaan tehdä maaperätutkimuksia, kun varausmaksu on maksettu.
  • Rakennuslupaa voi hakea aiemminkin, mutta sen saa vasta, kun on ostanut tontin tai vuokra-aika on alkanut.
  • Jos hakija haluaa ensin vuokrata tontin ja myöhemmin ostaa sen, se on mahdollista. Kauppahinta määräytyy ostohetkellä voimassa olevien tonttihintojen mukaan, eikä maksettuja vuokria hyvitetä kauppahinnasta.
  • Asuinrakennus on rakennettava kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta / vuokra-ajan alkamisesta. Jokaiselta alkavalta viivästysvuodelta sakko on 10 % kauppahinnasta kolmen vuoden ajan. Vuokratonttitilanteessa vuokrasopimus voidaan purkaa, mikäli vuokraaja ei ole rakentanut asuinrakennusta määräajassa.
Päivitetty 16.12.2020 klo 08:22