Toimenpidelupa

​Rakennuksen kattomuodon ja julkisivun olennaisiin muutoksiin sekä esimerkiksi huoneistojen jakamiseen tarvitaan toimenpidelupa. 


Lupamenettelyllä varmistetaan, että rakennushankkeessa noudatetaan lakia ja määräyksiä, valvotaan kaavojen toteutumista ja rakennuksen ympäristöön sopeutumista sekä otetaan huomioon naapureiden tietoisuus hankkeesta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 126a §).Suunnitelmien ennakkotarkastus 

Mikäli luvan vaativa toimenpiteesi vaikuttaa rakennuksen julkisivuihin ja näin ollen myös kaupunkikuvaan, käy esittelemässä ennakkoon suunnitelmia lupatarkastajalle ennen varsinaisen luvan jättämistä. Näin varmistut mahdollisimman aikaisessa suunnitteluvaiheessa siitä, että suunnitelmat ovat lain- ja kaavanmukaisia sekä ympäristöön sopivia. Menettelyllä pyritään myös minimoimaan luvan varsinainen käsittelyaika.


Toimenpidelupaa haetaan sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta.

Päivitetty 21.01.2022 klo 13:34