Purkamislupa

Purkamislupa tarvitaan rakennuksen purkamiseen asemakaava- tai rakennuskieltoalueella (Maankäyttö- ja rakennuslaki 127 §). 


Erillistä purkulupaa ei kuitenkaan tarvita:

  • mikäli purkaminen liittyy tulevaan rakentamiseen ja olet ilmoittanut purkamisen rakennuslupahakemuksen yhteydessä
  • talousrakennuksen tai muun vastaavan vähäiseksi verrattavan rakennuksen purkamiseen, ellei rakennusta pidetä rakennushistoriallisesti merkittävänä tai rakennustaiteellisesti arvokkaana tai tällaisen kokonaisuuden osana
  • vaikka erillistä purkulupaa ei edellä mainituissa tilanteissa tarvittaisikaan, tulee rakennuksen tai sen osan purkamisesta kuitenkin tehdä kirjallinen ilmoitus Keravan rakennusvalvontaan 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä. Mainitun ajan kuluessa kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi kuitenkin edellyttää luvan hakemista ilmoituksen sijasta, mikäli se on yleisen edun tai naapureiden oikeusturvan kannalta tarpeen.

Purkamislupaa haetaan sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta.


Päivitetty 21.01.2022 klo 13:39