Maisematyölupa

​Maisemaa muuttavat maanrakennustyöt ja puiden kaatamiset asemakaava-, rakennuskielto- ja erityisesti määrätyillä yleiskaava-alueilla vaativat maisematyöluvan. Lupapäätöksen rakentamista ennakoiviin maisematyölupiin tekee rakennustarkastaja. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 128 §)


Lisätietoja maisematyöluvasta voit kysyä rakennusvalvonnalta.


Hae maisematyölupaa.

Päivitetty 05.05.2020 klo 16:26