Maisematyölupa

​Maisemaa muuttavat maanrakennustyöt ja puiden kaatamiset asemakaava-, rakennuskielto- ja erityisesti määrätyillä yleiskaava-alueilla vaativat maisematyöluvan. Lupapäätöksen rakentamista ennakoiviin maisematyölupiin tekee rakennustarkastaja. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 128 §)

Lisätietoja maisematyöluvasta voit kysyä rakennusvalvonnalta.


Maisematyölupaa haetaan sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta.Päivitetty 21.01.2022 klo 13:36