Maisematyölupa

​Maisemaa muuttavat maanrakennustyöt ja puiden kaatamiset asemakaava-, rakennuskielto- ja erityisesti määrätyillä yleiskaava-alueilla vaativat maisematyöluvan. Lupapäätöksen rakentamista ennakoiviin maisematyölupiin tekee rakennustarkastaja (Maankäyttö- ja rakennuslaki 128 §). 


Maisemaa muuttavat maarakennustyöt, kuten tontin täyttäminen, louhiminen, kaivaminen ja paalutus, tarvitsevat maisematyöluvan. Maisematyölupa tarvitaan myös metsän hakkuuseen asemakaava-alueella sekä myös asemakaava-alueen ulkopuolella, jos kaavassa niin määrätään. Puiden kaatamista varten voi myös tarvita maisematyöluvan, jos kaataminen vaikuttaa kaupunki- tai maisemakuvaan. Pihan tai tontin puunkaadosta ja sen luvanvaraisuudesta päättää kaupunki. Puunkaatoa varten haetaan ensin puunkaatolupa, jonka yhteydessä kaupunki arvioi tarpeen maisematyöluvalle. Tutustu ja hae puunkaatolupaa.


Maisematyölupaa haetaan sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta. Lasku maisematyöluvasta lähetetään lupahakemuksessa ilmoitettuun laskutusosoitteeseen luvan myöntämisen jälkeen. Luvan mukaisen toiminnan, esimerkiksi puunkaadon, saa aloittaa lupapäätöksen saatua lainvoiman eli 14 vuorokautta päätöksenteon jälkeen.


Ennen luvan hakemista varmista, että sinulla on seuraavat maisematyölupaan liitettävät asiakirjat:

  • Valtakirja, jos kiinteistön omistaja ei itse ole luvan hakijana. Asunto-osakeyhtiöissä valtakirjan allekirjoittaa yleensä hallitus tai isännöitsijä.
  • Omistusoikeusselvitys: Lainhuutotodistus (viran puolesta) ja kauppakirjan jäljennös. Jos kauppakirjaa ei ole haettu tai se on vielä vireillä, niin vuokrasopimuksen jäljennös.
  • Kaupparekisteriote, kun hakijana on asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö
  • Suunnittelijan allekirjoittama asemapiirros. Piirustukset laaditaan Suomen rakentamismääräyskokoelman vaatimusten mukaisesti. Asemapiirroksen mittakaava on 1:200 tai 1:500.  
  • Naapureiden kuuleminen. Selvitys siitä, että naapurit ovat tietoisia suunnitelluista toimenpiteistä, esimerkiksi puiden kaatamisesta. Kaupunki voi suorittaa kuulemisen viran puolesta voimassa olevan taksan mukaisesti.


Erityistapauksissa voidaan tarvita muitakin asiakirjoja.


Maisematyölupaan liittyvä neuvonta:

Kaleva, Kilta, Sompio, Keskusta ja Savio
Rakennustarkastaja Jari Raukko
puh. 040 318 2132
jari.raukko@kerava.fi


Ahjo, Ylikerava, Kaskela, Alikerava ja Jokivarsi
Rakennustarkastaja Pekka Karjalainen
puh. 040 318 2128
pekka.karjalainen@kerava.fi

Päivitetty 04.03.2022 klo 09:49