Rakennusvalvonta

Rakentamisen suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvistä asioista saat neuvoa ja opastusta rakennusvalvonnasta. Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa rakentamisesta annettujen säännösten ja määräysten noudattamista sekä huolehtia kaavoituksen toteutumisesta lupia myöntämällä ja kehittää rakennetun ympäristön turvallisuutta, terveellisyyttä, kauneutta ja kestävyyttä.


Rakennusvalvonnan toiminta korona-aikana

 

Rakennusvalvonnan henkilökunta toimii toistaiseksi etänä. Tänä aika palvelemme Lupapisteessä, puhelimitse, sähköpostitse sekä etäkokouksina (Teams).
 
Suunnittelupalaverit hoidetaan etäyhteyksillä ja välttämättömien katselmusten suoritustavasta sovitaan tapauskohtaisesti suoraan kohdetta hoitavan tarkastusinsinöörin/rakennustarkastajan kanssa.
 
Rakennuspiirustustilaukset tehdään Lupapiste Kaupasta. Tilanne saattaa aiheuttaa viivästystä aineiston toimittamisessa myyntipalveluun. 

Rakennusvalvontatoimiston puhelinnumero virka-aikana on 040 318 2126. Asiakaspalvelu

Rakennushanketta suunniteltaessa, ota yhteyttä rakennusvalvontaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja varmista henkilökohtainen tapaaminen sopimalla aika etukäteen. Rakennusvalvonta palvelee asiakkaitaan pääsääntöisesti ajanvarauksella, sähköisen lupapalvelun sekä sähköpostin ja puhelimen välityksellä.


Mikäli emme pysty vastaamaan puhelimeen, toivomme sinun jättävän vastaajaan soittopyynnön, johon vastaamme vapauduttuamme. Soittopyynnön voi jättää myös sähköpostin välityksellä. Parhaiten meidät tavoittaa puhelimitse ma–pe klo 10–11 ja 13-14. Rakennusvalvonta sijaitsee osoitteessa Kultasepänkatu 7, 4. kerros.


Keravalla on käytössä Lupapiste Kauppa, josta voi ostaa rakennuspiirustuksia suoraan rakennusvalvonnan arkistoista sähköisesti ja ladata ostetut PDF-tiedostot heti omaan käyttöön. Sähköinen myyntipalvelu tarjoaa aikatauluista vapaan yhteyden rakennusvalvonnan arkistoon. Palvelusta ovat saatavilla pääsääntöisesti lupapäätös ja lupapiirustukset.


Rakennusvalvonnan myöntämät luvat

Rakennusvalvonnan lupapäätökset ovat nähtävänä julkipanolistan muodossa kaupungin virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Kauppakaari 11. Lista on esillä oikaisu- tai valitusajan. Lisäksi päätökset julkaistaan Keravan kaupungin kuulutukset-sivulla.

 

Myönnettyyn lupaan voidaan tyytymättömyyttä esittää asiaa koskevalla oikaisuvaatimuksella, jossa vaaditaan päätöksen muuttamista. Jos päätöksen osalta ei tehdä oikaisuvaatimusta tai siitä ei valiteta määräajan kuluessa, lupapäätös saa lainvoiman ja rakennustyö sen perusteella voidaan aloittaa. Hakijan on itse tarkistettava luvan lainvoimaisuus. Tutustu ohjeeseen oikaisuvaatimuksen tekemiseksi.

Päivitetty 29.10.2020 klo 14:13