Suunnitelmien esittäminen ennen lupahakemuksen jättämistä

Ota yhteyttä rakennusvalvontaan heti hankkeen alkuvaiheessa. Joustavan lupakäsittelyn mahdollistamiseksi on suositeltavaa, että luvanhakija käy suunnittelijansa kanssa esittelemässä rakennussuunnitelmaansa jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ennen lopullisten suunnitelmien tekoa.


Tällöin jo alkuvaiheessa rakennusvalvonta voi ottaa kantaa siihen, onko suunnitelma hyväksyttävissä. Tällöin vältytään suunnitelmien myöhemmältä korjaamiselta ja muutoksilta.​

Päivitetty 11.05.2020 klo 11:03