Rakentamisen ja luvan hakemisen valmistelu

Rakennuslupa-asia hoituu parhaalla mahdollisella tavalla oikea-aikaisesti, tehokkaasti ja joustavasti, kun

  • hankkeesta neuvotellaan rakennusvalvonnan lupavalmistelijan kanssa jo ennen suunnittelun aloittamista
  • rakennushankkeelle valitaan pätevä pääsuunnittelija ja muut suunnittelijat
Ennakkoneuvottelussa keskustellaan rakentamisen edellytyksistä, kuten hankkeeseen tarvittavasta suunnittelupätevyydestä, asemakaavan vaatimuksista ja mahdollisten muiden lupien tarpeesta. 


Rakennusvalvonta antaa myös alustavaa yleisneuvontaa mm. kaupunkikuvallisista tavoitteista, teknisistä vaatimuksista (esim. pohjatutkimukset ja kvv-asiat), ympäristömelusta ja luvan hakemisesta. Ennakkoneuvottelu varmistaa rakennushankeen oikean suunnan hankkeen alusta alkaen. 


On suositeltavaa, että pääsuunnittelija osallistuu ennakkoneuvotteluihin.
Päivitetty 06.05.2020 klo 12:13