Lupahakemuksen jättäminen ja käsittely

Suosittelemme, että lupahakemus jätetään sähköisen Lupapiste.fi -palvelun kautta.


Kun rakennuslupahakemus jätetään, sen liitteenä tulee olla: 

  • kaikki käsittelyn edellyttämät selvitykset
  • naapurin kuulemiset
  • tarvittavat liitteet
  • pääpiirustukset 

Niiden pohjalta rakennuslupamenettelyssä tarkastetaan muun muassa, että suunniteltu rakennus soveltuu rakennuspaikalle, sitä ympäröiviin rakennuksiin, kaupunkikuvaan ja ympäristön vaatimuksiin.


Lupakäsittely alkaa viranomaislausunnoilla. Erilaiset lausunnot voivat aiheuttaa muutostarpeen suunnitelmiin. Lausuntoja antavat mm. palo-, ympäristö-, julkisivu-, kaava- ja terveysviranomaiset. Muutokset on päivitettävä pääpiirustuksiin ennen kuin rakennuslupa voidaan lopullisesti myöntää.


Tämän jälkeen tapahtuu virkamiestyönä lupahakemuksen valmistelu ja lupaharkinta. Esimerkiksi omakotitalon rakennuslupaprosessiin kuluu yleensä noin 1 kuukausi riippuen hankkeesta, lausunnoista ja naapurien mahdollisista huomautuksista.​

Päivitetty 06.05.2020 klo 12:19