Paikan merkitseminen

Rakennusvalvontaviranomainen vaatii uudisrakentamiseen liittyen yleensä rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkinnän. Vaadittavan mittauksen tarpeellisuus ilmenee myönnetyn rakennusluvan asiakirjoista.


Rakennuksen paikan maastoon merkintä

Rakennuksen tarkan paikan ja korkeusaseman maastoon merkintä suoritetaan ennen rakentamiseen ryhtymistä. Merkintä tehdään asiakkaan tilauksesta sen jälkeen kun rakennuslupahakemus on hyväksytty.


Rakennuksen paikan merkitsemistä varten toimitetaan paikkatiedot palveluihin täytetty merkintähakemuslomake paikan merkitsemiseksi.  Merkinnän tilaus ainoastaan sähköpostilla mittauspalvelut@kerava.fi. Tarvittaessa lisätietoja voi tiedustella 040 318 2556. 

Rakennuksen paikka pyritään merkitsemään kolmen työpäivän kuluessa tilauksesta, ruuhkaisina aikoina viikossa.

Päivitetty 01.04.2021 klo 13:43