Loppukatselmus

Loppukatselmuksessa todetaan rakennushanke suoritetuksi loppuun. Loppukatselmuksen jälkeen niin pääsuunnittelijan kuin vastaavien työnjohtajienkin vastuu päättyy, projekti on valmis.


Mihin loppukatselmuksessa kiinnitetään huomiota?

Loppukatselmuksessa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin:

  • Tarkistetaan, että kohde on valmis ja myönnetyn luvan mukainen
  • Todetaan käyttöönottokatselmuksessa mahdollisesti tehtyjen huomautusten ja puutteiden korjaaminen
  • Todetaan luvassa edellytetyn tarkastusasiakirjan asianmukainen käyttö, yhteenveto-osasta tulee olla kopiot luovutettavaksi rakennusvalvonnan arkistoon
  • Todetaan luvassa edellytetyn käyttö- ja huolto-oppaan olemassaolo
  • Tontin tulee olla istutettu ja viimeistely sekä liittymisen rajoilla muihin alueisiin hallittu


Edellytykset katselmusten pitämiselle

Loppukatselmuksen suorittamisen edellytyksenä on, että kaikki tarvittavat luvassa määrätyt katselmukset on suoritettu ja rakennustyöt ovat kaikilta osin valmiita. Rakennus ja sen ympäristö eli myös piha-alueet ovat kaikilta osin valmiit.

  • vastaava työnjohtaja ja muut sovitut vastuuhenkilöt ovat paikalla
  • rakennuslupa pääpiirustuksineen, rakennusvalvonnan leimalla varustetut erityispiirustukset sekä muut katselmukseen liittyvät asiakirjat, selvitykset ja todistukset ovat käytettävissä
  • työvaiheeseen liittyvät tarkastukset ja selvitykset on tehty
  • tarkastusasiakirja on asianmukaisesti ja ajantasaisesti täytetty ja käytettävissä ja sen yhteenveto-osan kopio on luovutettavissa katselmuksen pitäjälle.
  •  aiemmin havaittujen puutteiden ja epäkohtien vuoksi edellytetyt korjaukset ja muut toimenpiteet on tehty


Vastaava työnjohtaja tilaa katselmuksen suoraan katselmuksen pitäjältä tarkastusinsinööri Jarmo Summaselta, puh.  040 318 2125 viikkoa ennen toivottua ajankohtaa.


(Maankäyttö- ja rakennuslaki 153 §)

Päivitetty 06.05.2020 klo 11:40