Ilmanvaihtolaitteiden tarkastus

Varsinaisia ilmanvaihtolaitteiden viranomaiskatselmuksia ei toimiteta. Hankkeeseen hyväksytyn IV-työnjohtajan tulee tarkastaa asennusten kelpoisuus ja suunnitelmanmukaisuus ja tehdä siitä merkinnät tarkastusasiakirjaan.


IV-työnjohtajan on myös huolehdittava siitä, että laitteistosta on rakennuksen käyttöönottokatselmuksessa käytettävissä mittaus- ja säätöpöytäkirjat. Kopiot pöytäkirjoista luovutetaan käyttöönottokatselmuksen tekijälle. ​

Päivitetty 06.05.2020 klo 11:22